Logo Printen Logo RSS logo facebook

Index Genderlijkheid 2017: minieme vooruitgang geboekt

Index Genderlijkheid 2017: minieme vooruitgang geboekt

Op 11 oktober werd de nieuwe index gendergelijkheid voorgesteld. De index vertegenwoordigt de huidige situatie in Europa. We hebben al veel stappen in de goede richting gezet, maar algemeen gezien wordt er te weinig vooruitgang gemaakt.

De Europese Unie toont een score van 66,2 op 100, wat slechts vier punten meer is dan tien jaar geleden. Op de eerste plaats staat Zweden, met een score van 82,6. Griekenland scoort dan weer bijzonder laag, met 50 punten en belandt daarmee helemaal onderaan de lijst. Italië mag trots zijn op de vooruitgang die het boekte: daar ging de score omhoog met 12,9 punten. Het Zuid-Europese land stijgt daarmee naar de 14de plaats.

JPEG Klik op het beeld om dit te vergroten.

We maken slechts mondjesmaat vooruitgang. We zijn nog steeds ver verwijderd van een samenleving met gelijke kansen. En dat geldt voor alle landen van de Europese Unie. In sommige opzichten is de kloof trouwens nog groter dan tien jaar geleden. Onze index gendergelijkheid maakt duidelijk of de acties die ondernomen worden door de overheden relevant zijn voor de specifieke noden van vrouwen en mannen en of ze efficiënt zijn of niet,” zegt Virginija Lagbakk, directrice van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE).

De nieuwe resultaten van de index gendergelijkheid toont aan dat de ongelijkheid aanwezig is in alle levensdomeinen, wat betekent dat Europa de plicht heeft om actie te ondernemen. Dit jaar zal ik voorstellen om nieuwe maatregelen te nemen die zullen bijdragen aan de emancipatie en empowering van vrouwen en om het beginsel van gelijke verloning voor hetzelfde werk te realiseren. Gelijkheid impliceert niet dat vrouwen meer op mannen moeten gaan gelijken, maar dat er een omgeving wordt gecreeërd waarin de twee genders dezelfde kansen kunnen grijpen en ten volle aan het sociale, professionele en familiale leven kunnen deelnemen,” zegt Vera Jourova, commissaris voor Justitie, Consumenten en Gelijke Kansen.

PNG
Klik op het beeld om dit te vergroten.

De cases waarin het meest vooruitgang wordt geboekt op het vlak van gelijke kansen zullen worden opgenomen in de besluitvorming. Het domein waar de gelijkheid van kansen het meest vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen tien jaar, is dat van de besluitvorming, meer bepaald in de private sector. Deze vaststelling toont aan dat druk, of die politiek of publiek is, afdoende kan zijn en dat die er bovendien in kan slagen om verandering teweeg te brengen in raden van bestuur van bedrijven in de private sector. Niettemin, hoewel gendergelijkheid in de besluitvorming het afgelopen decennium met bijna 10 punten is gestegen (48,5 punten vandaag), heeft dit domein nog steeds te kampen met de laagste score. Dit weerspiegelt zonder twijfel de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek en wijst op een democratisch tekort in het EU-beleid.

Dit jaar schetst de index eveneens een nieuw, vollediger beeld van de macht. Naast de besluitvorming op politiek en economisch gebied, tonen de resultaten wie in de media, onderzoek en sport aan de touwtjes trekt. In het medialandschap is het gros van de studenten journalistiek vrouwelijk (2/3den van de afgestudeerden), maar slechts weinigen van hen stoten door naar managementfuncties. De grote beslissingen worden nog steeds door mannen genomen (vrouwen maken 22% uit van het totaal aantal voorzitters van de raden van bestuur van de publieke omroepen in de Europese Unie). Wat de financiering van onderzoek betreft, maken vrouwen minder dan een derde uit (27%) van het management van dergelijke onderzoeksbureaus. De situatie is nog zorgwekkender in de sport: daar bezetten vrouwen slechts 14% van de belangrijke functies in de grote sportbonden van de Europese Unie.

Niets nieuws onder de zon: vrouwen nemen nog steeds het grootste deel van de huishoudelijke taken op zich

In twaalf landen is er een daling merkbaar in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen. Slechts een man op de drie besteedt dagelijks tijd aan koken en huishoudelijke taken, tegenover bijna alle vrouwen (79%). Mannen beschikken eveneens over meer tijd om aan sport te doen, cultuur te beleven of over vrije tijd in het algemeen. In vergelijking met vrouwen die geboren werden in de Europese Unie dragen vrouwen met een migratieachtergrond een nog grotere last wanneer ze instaan voor het onderhoud van familieleden (respectievelijk 38 en 46%)

De meer precieze categorieën

Voor de eerste keer toont de index de verschillen tussen de verschillende groepen vrouwen en mannen. Iemand kan, afhankelijk van zijn/haar leeftijd, opleidingsniveau, land van herkomst, eventuele handicap en familiale situatie, op een compleet andere manier leven dan de rest van de bevolking. Zo lopen mensen met een migratieachtergrond twee keer meer risico om in de armoede te belanden dan vrouwen en mannen die in de EU geboren zijn. Jonge mannen hebben minder kans om een opleiding te volgen dan jonge vrouwen en alleenstaande moeders hebben moeilijker toegang tot de gezondheidszorg en tandarts dan koppels met kinderen.

PNG
Klik op het beeld om dit te vergroten.

De Gender Equality Index is een instrument ontwikkeld door het European Institute for Gender Equality (EIGE) om de vorderingen op het gebied van gendergelijkheid in de EU te meten. Deze index omvat zes hoofdgebieden (werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid) en twee satellietdomeinen (geweld tegen vrouwen en cross-ongelijkheden). Het toont aan op welk gebied er verbeteringen nodig zijn en helpt de beleidsmakers om effectievere maatregelen te nemen op het gebied van gendergelijkheid.

Download het rapport

Da Facebook-pagina van EIGE


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6