Logo Printen Logo RSS logo facebook

Studiedag: de toekomst van onze pensioenen - Genderanalyse

Donderdag 9 november 2017 09:00-17:00 | FOD Werkgelegenheid, Auditorium Storck - Blerotstraat, 1 1070 Brussel In de buurt van het Zuidstation
Studiedag: de toekomst van onze pensioenen - Genderanalyse

De Raad heeft adviezen uitgebracht over de meeste hervormingen van de opeenvolgende regeringen en heeft zich daarbij gebaseerd op de Europese wetgeving over de gelijkheid in de sociale zekerheid. De Raad stelt vast dat de gevolgen van deze hervormingen minder gunstig zijn en blijven voor werkende vrouwen, ook al zijn alle werknemers getroffen door de minder gunstige situatie. De inzet is groot. Wij stellen ons volgende vragen. Wat is de politieke wil om veranderingen door te voeren die leiden tot meer rechtvaardigheid en minder armoede voor gepensioneerden? Hoe de “gender pension gap” verkleinen?

Welke maatregelen zijn wenselijk om de gewerkte periodes op te waarderen in vergelijking met afgeleide rechten die worden verleend zonder ervoor gewerkt te hebben?

Welk evenwicht kan worden gevonden tussen wettelijke en aanvullende pensioenregelingen?

Welke specifieke regels zouden toelaten om de situatie van onvrijwillige deeltijdwerkers te verbeteren?

Zou het “puntensysteem” dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 bepleit een gelegenheid bieden voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in de veronderstelling dat het om een globaal plan gaat wel te verstaan ?

Inschrijving is gratis maar verplicht en kan voor 27 october via een mail gericht aan francine.hantson@iefh.belgique.be met vermelding van uw volledige contactgegevens.

PROGRAMMA

9u00: Onthaal

9u30: Welkomstwoord, Magdeleine Willame Voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen en, Annemie Pernot, Voorzitster van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

9u35

• Gevolgen van de hervormingen 2014-2017 op de pensioenen van vrouwen

Jean-François Tamellini, Federale Secretaris ABVV • Aanpassingen voor zwaar werk Youssef El Otmani, Juridische Adviseur ACV

• Opeenvolgende hervormingen van 1996 tot 2017, impact op de gelijkheid Dominique De Vos, Voorzitster van de Commissie Sociale Zekerheid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

V&A

11u koffiepauze

11u30

• Familiale dimensie in de pensioenen Françoise Masai, Lid van de Academiche Raad van de Pensioenen en Voorzitster van de Review Committee van de vergrijzing

• De veranderingen in de ambtenarenpensioenen Denis Lambotte, Jurist-adviseur bij het Permanent secretariaat CGSP en Bea Foubert, Juridische adviseur VSOA

12u45 Lunch

14u00 Voorzitster van de zitting, Annemie Pernot

• Gender pension gap Bea Cantillon, Lid van de Academiche Raad van de Pensioenen, directeur van het Centrum Sociaal Beleid

• Gelijkgestelde periodes in de vuurlijn Celien Vanmoerkerke, adviseur sociale zekerheid ABVV,

Rondetafel . Moderator: Paul Windey, Voorzitter van de Nationale Raad van pensioenen

Visie van de vakbondsvertegenwoordigers en sociale partners: Franz Geert (ACV),François Fernandez-Corrales (SLFP), Marie-Noêlle Vaderhoven (VBO); Vrouwenbeweging: NVR , Vie Féminine , FPS ); Politiek (Sonia Becq)

16u15-16u45 Definitieve en tijdelijke reflecties, Dominique De Vos en Annemie Pernot


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6