Logo Printen Logo RSS logo facebook

Campagne ’Mijn papa doet het’ moet meer vaders aansporen om geboorteverlof op te nemen

In Vlaanderen nemen kersverse vaders nauwelijks geboorteverlof op. Ze hebben er nochtans recht op. De nieuwe campagne ’Mijn papa doet het!’ wil jonge vaders stimuleren om die eerste belangrijke dagen na de geboorte door te brengen met hun kind.

Van de Vlaamse vaders neemt 15 tot 20% helemaal geen geboorteverlof op. Van de mannen die het wel doen, neemt weer 1 op de vijf niet alle verlofdagen op. Bij meemoeders bestaat dat verschijnsel niet. Voor hen is er minder sociale druk van buitenaf, waarmee de drempel om geboorteverlof te nemen verdwijnt.

De campagne “Mijn papa doet het!” wil nieuwbakken vaders informeren en stimuleren om hun geboorteverlof te nemen om zo te wennen aan hun nieuwe gezinsleven. Volgens Vormingplus, de organisatie die achter de campagne zit, volstaan tien dagen niet, maar kan dit wel een opstap zijn naar onder andere de aanvraag voor ouderschapsverlof.

Zorg en huishouden: evenwichtig verdelen

De campagne wil ook het signaal geven dat zowel mannen als vrouwen zorgtaken en huishoudelijke taken op zich kunnen nemen. Vaders bij de zorgtaken voor hun baby betrekken, is een goeie start om hier werk van te maken.

Onderzoek wijst immers uit dat een vader die van bij de geboorte mee zorg opneemt, meer betrokken is bij de zorg voor zijn kind, zowel op prille als op latere leeftijd. Dat leidt tot een hechtere band met zijn kind en heeft ook een positief effect op de gezondheid van de moeder en het kind.

Bovendien zorgt het voor een meer evenwichtige verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken tussen hem en de moeder. Dat is dan weer positief voor de carrièremogelijkheden en de financiële zelfstandigheid van de moeder.

Tijgers aan de haard

In 2016 speelde actrice Inge Paulussen in huiskamers voor een groep vriendinnen Tijgers aan de haard, een monoloog over mannen- en vrouwenrollen. In de nagesprekken bleek al vlug dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er kinderen zijn, komt dat stereotiepe rollenpatroon op de proppen.

Moeders gaan dan vaak deeltijds werken om de combinatie van arbeid en gezin leefbaar te houden.

Vaders willen blijkbaar wel huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar geboorte- of ouderschapsverlof voor te nemen, ook al is dit voor vele vaders een recht.

Meer informatie over vaderschapsverlof en de wettelijke omkadering vind je op www.mijnpapadoethet.be