Logo Printen Logo RSS logo facebook

Middag van de Raad: "Intimidatie in de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest "

Woensdag 7 maart 2018 11:30-14:30 | Amazone vzw - Middaglijnstraat 10 - 1210 Sint-Joost
Middag van de Raad: "Intimidatie in de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest "

Intimidatie in de publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intimidatie in de publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In België is de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte in werking getreden op 3 augustus 2014. Volgens deze wet “wordt begrepen onder seksisme elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft.”

Hoewel deze wet aantoont dat intimidatie onduldbaar is in onze samenleving, is de werkelijke situatie heel anders: verbaal of fysieke geweld zijn nog steeds zeer aanwezig in het openbaar vervoer, publieke ruimtes, op straat... en in het bijzonder in Brussel.

Daarom heeft de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de steun van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevrouw Debaets, het initiatief genomen expertes op dit gebied uit te nodigen en te debatteren over intimidatie in de openbare ruimte.

Meerdere sprekers/spreeksters zullen de statistieken die resulteren uit hun studies toelichten: JUMP, “Touche pas à ma pote” en Garance. Zij zullen het seksisme analyseren aan de hand van de getuigenissen van vrouwen die aan hun enquête deelnamen en hun vaststellingen delen.

Het Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, de MIVB en de politie zullen vragen van het middenveld beantwoorden.

De Brusselse overheden en organisaties op het terrein moeten actie ondernemen om dit geweld tegen te gaan.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 7 maart !

Programma

Moderator: Mevr. Charline Desmecht, Directrice Equal Brussels

  • 11u30 – 12u00 : Onthaal met broodjes
  • 12u00 – 12u05 : Welkomstwoord : Mevr. Eva Sahin, Voorzitster van de Raad
  • 12u05 – 12u10 : Mme Bianca Debaets, Staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen

Eerste ronde tafel

  • 12u20 – 13u00: Mevr. Isabella Lenarduzzi (JUMP), Mevr. Bea Ercolini (Touche pas à ma pote) en Mevr. Patrica Mélotte (Garance)
  • 13u00 – 13u20 : Vraag en antwoord

Tweede ronde tafel

  • 13u20 – 14u00 : De h. Nicolas Belkacemi (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) , Mevr. Geraldine Van der Stichele, Senior Vice-President Finance & Service (MIVB) , De h. Olivier Slosse (Politie)
  • 14u00 – 14u25 : Vraag en antwoord
  • 14h30 : Einde

Inschrijven is verplicht voor 2 maart 2018 per mail: goforequality@gob.Brussels

De Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hét orgaan bij uitstek om de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op te volgen.
Het is de opdracht van de Raad om adviezen en aanbevelingen te geven i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en bij voorrang advies uit te brengen over maatregelen van reglementaire aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

http://www.goforequality.be


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3