Logo Printen Logo RSS logo facebook

"The Global State of Gender"

"The Global State of Gender"

Gendergelijkheid = hoeksteen van de democratie

Ter gelegenheid van deze Internationale Vrouwendag willen wij graag het in november 2017 gelanceerde rapport van International IDEA het “Global State of Democracy report” in de kijker zetten. Het hoofdthema van dit rapport is de vraag hoe het wereldwijd gesteld is met de democratie. Maar het rapport stelt ook dat gendergelijkheid de hoeksteen is van de democratie en de voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, zoals gedefinieerd door de UN Sustainable Development Goal (SDG) # 5.

Stand van zaken via "Democracy-indices"

Om het democratisch gehalte van een samenleving te meten, ontwikkelde IDEA een aantal indicatoren (“democracy-indices”). Om trends op het vlak van gendergelijkheid te meten werden wereldwijde gegevens uit de periode 1975-2015 bijeengebracht rond twee thema’s:

  • de participatie van vrouwen in politieke en maatschappelijke organisaties;
  • gendergelijkheid in het onderwijs.

Verder onderzoekt het "Global State of Democracy-rapport" of en hoe meer gendergelijkheid belangrijk is om bedreigingen van de democratie tegen te gaan. Wij signaleren hieronder positieve punten en resterende uitdagingen.

Als positieve punten worden genoteerd:
- er is sinds 1975 wereldwijd in alle regio’s een positieve evolutie naar meer gendergelijkheid, hoewel er grote verschillen blijven bestaan en het Midden-Oosten achterblijft. Zo vormde het in 1979 door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurde Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) een gedegen basis voor de verbetering van de situatie van vrouwen en voor meer aandacht voor genderrechten. Deze trends zijn een bemoedigend teken en duiden er op dat regelgeving en inspanningen om genderongelijkheid aan te pakken wel degelijk een impact hebben.
- het maatschappelijke vrouwenmiddenveld is een cruciale actor in democratiseringsprocessen. Vrouwenorganisaties werken vaak in conflictgebieden en op de grens van zowel historische als etnische breuklijnen, waardoor ze een belangrijke factor zijn tegen democratische terugval. Voorbeelden hiervan zijn de Wereldvrouwenmarsen uit 2016 en 2017, de protesten tegen de abortuswetgeving in Polen of de beweging Women of Zimbabwe Arise (WOZA) tijdens de totstandkoming van de nieuwe grondwet in Zimbabwe.
- er is vaak een grotere betrokkenheid van vrouwen in postconflictgebieden, zoals Nepal, Rwanda en Zuid-Afrika, dan in landen met vergelijkbare niveaus van ontwikkeling die geen conflict hebben gekend. In deze zin bevestigt Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen en oplossen van conflicten, vredesonderhandelingen, vredesopbouw, vredeshandhaving, humanitaire respons en bij de wederopbouw na een conflict. Het benadrukt het vermogen van vrouwen om verandering te beïnvloeden en het belang van hun gelijkwaardige deelname en volledige betrokkenheid bij alle inspanningen om vrede en veiligheid te handhaven en te bevorderen.

Als uitdagingen worden genoteerd:
- werken aan inclusiviteit, want dit is de basis voor een gezonde democratie. SDG-doelstelling 5.5 roept op tot een volledige en effectieve participatie van vrouwen en gelijke kansen voor leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven. Maar niet alle politieke partijen ondersteunen deze idee en cijfermateriaal laat zien hoe vrouwen worden geweerd uit de politieke arena’s. Het percentage vrouwen in het parlement is gestegen van 11 procent in 1995 tot 23 procent in 2017 wereldwijd, maar in dit tempo zal het nog eens 40 jaar duren voordat er echte gelijkheid binnen de wetgevende macht wordt bereikt. Politieke partijen moeten dit deficit aanpakken: gendergelijkheid binnen de partij moet een aandachtspunt zijn en er moet werk gemaakt worden van pariteit op de kieslijsten en in de leiding van de partij. Verkozen wetgevende kamers moeten de demografische gegevens van de samenleving weerspiegelen door meer vrouwen aan te trekken en te benoemen in leidinggevende posities.
- ervoor zorgen dat de financiering van politieke partijen gekoppeld wordt aan een bekommernis voor een grotere V/M-pariteit. Culturele verwachtingen omtrent genderrollen kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de perceptie van het netwerkvermogen en de financiële wervingskracht van vrouwelijke politici. Formele structuren om dit onevenwichtig aan te pakken, ontbreken vaak: slechts 13,3 procent van de landen verstrekt directe publieke financiering aan politieke partijen, afhankelijk van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en 86,5 procent van de landen heeft geen wetgeving die financiële voordelen biedt om gendergelijkheid binnen partijen te bevorderen .

Meer informatie

Global State of Democracy report

Global State of Democracy Indices website

Download full publication

Download Overview

Additional material

FAQs

U kan deze publicaties ook terugvinden in de catalogus van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid: rapport; samenvatting.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6