Logo Printen Logo RSS logo facebook

Belgische en EU-bijdrage aan de CSW62

Belgische en EU-bijdrage aan de CSW62

Kader

In New York had van 12 tot 23 maart de 62ste vergadering van de CSW, de VN-Commissie voor de status van de vrouw ("UN Commission on the Status of Women") plaats, één van de belangrijkste organen op internationaal niveau om de emancipatie van vrouwen en meisjes te bevorderen. De CSW heeft 45 leden en een roterend lidmaatschap. België is lid van de CSW tot 2019. Sinds de 4de Wereldvrouwenconferentie in 1995 Beijing is het belang van de aanwezigheid en de inbreng van niet-gouvernementele organisaties toegenomen.

De vergadering van de CSW wordt steeds opgebouwd rond een hoofdthema ("priority theme") dat zorgt voor de inhoudelijke focus en er wordt een stand van zaken opgemaakt van de vooruitgang op het vlak van eerder aangenomen besluiten ("review theme"). Daarnaast schenkt men aandacht aan een actueel dringend probleem ("emerging issue") [1].

CSW62 (2018)

Het hoofdthema van de 62ste zitting was "Uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland". Het te herziene thema was de "Deelname en de toegang van vrouwen tot de media, de informatie- en communicatietechnologie en hun impact en gebruik ervan als een instrument om de empowerment van vrouwen te bevorderen" (overeengekomen besluiten van de Zevenveertigste zitting).

Op 14 maart 2018 leverde België een vrijwillige bijdrage aan de officiële interactieve dialoog rond het te herziene thema, bij monde van mevr. Alexandra Adriaenssens, directeur van de Directie Gelijke Kansen van de Federatie Wallonië-Brussel en mevr. Martine Simonis, secretaris-generaal van de Vereniging van Beroepsjournalisten. En de Europese Vrouwenlobby, als raadgevende organisatie bij ECOSOC, diende eerder samen met de Zweedse Vrouwenlobby een officiële verklaring rond dit thema in.

Als bijdrage aan het algemeen debat van de 62ste Zitting legt de heer Marc Pecsteen de Buytswerve, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van België, een officiële verklaring af. Hij onderschrijft expliciet de Verklaring, die Bulgaars minister mevr. Zornitsa Rousinova, naar voor bracht in naam van de Europese Unie.

Andere voorbereidingen werden getroffen door de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), die adviezen formuleerde rond het beleidsproces van de CSW en de strategische lijn die België moet volgen en rond het prioritair thema. M.b.t. het internationaal niveau publiceerde de ARGO eerder ook al een advies rond het Belgische voortgangsrapport ("National Voluntary Review – NVR") en de implementering van de Agenda 2030.

Inhoud

Rond het te herziene thema zien we dat de presentaties en verklaringen van de Belgische vertegenwoordigsters de vinger leggen op het onevenwicht van de participatie en de representatie van vrouwen aan en in de media, eigen geleverde inspanningen (bv. uitgevoerde studies en de databank "Expertalia") in de verf zetten en toekomstpistes uittekenen. De Europese Vrouwenlobby maakt een fijne analyse en formuleert eisen rond de ontwikkeling van indicators om de m/v-vertegenwoordiging en de m/v-representatie op jaarlijkse basis te monitoren; rond de nauwgezette opvolging en de ontwikkeling van wetgeving i.v.m. uitingen van haat, seksisme en pornografie on het web; rond het opzetten van vormingen om de gevoeligheid en de kennis rond gendergelijkheid te verhogen.

De EU-vertegenwoordiger benadrukt nogmaals dat m/v-gelijkheid één van de fundamentale waarden is van de Europese Unie, die ook wordt onderschreven door de nieuwe EU-lidstaten. Het Bulgaars voorzitterschap repertorieert verder de inspanningen op het terrein van de uitroeiïng van gendergerelateerd geweld. Zo worden het "Spotlight-initiative", dat in september 2017 gelanceerd werd, de "Call to action on protection from gender-based action in emergencies", een project waarover de EU tot einde 2018 het leiderschap voert en de "Istanbul-conventie" vermeld. Ook zet de EU zich in om de agenda die voortvloeit uit "Resolutie 1325" van de VN Veiligheidsraad te realiseren. Tenslotte herbevestigt de Bulgaarse minster het commitment van de Europese Unie ten aanzien van het "Beijing Platform for Action" en onderschrijft ze de strijd van de EU voor seksuele en productieve rechten voor vrouwen en meisjes.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling buigt zich over de situatie van plattelandsvrouwen wereldwijd. De Raad schetst de context waarbij hij stipuleert dat plattelandsvrouwen recht hebben op een voldoende hoog levenspeil, maar in werkelijkheid geen inkomenszekerheid en individuele sociale bescherming genieten; dat plattelandsvrouwen recht hebben op voedsel, maar in werkelijkheid meer getroffen worden door voedselonzekerheid en ondervoeding; dat plattelandsvrouwen recht hebben op grond en productiemiddelen, maar in werkelijkheid gediscrimineerd worden bij de toegang tot en zeggenschap over middelen en diensten. De Raad formuleert daarom 39 concrete aanbevelingen die worden gebundeld in onder vier hoofdingen:

  • versterk de wetten voor meer gendergelijkheid en beleidscoherentie;
  • zorg voor meer inkomenszekerheid en sociale bescherming om plattelandsvrouwen de kans te bieden hun rechten op een toereikend levenspeil te verwezenlijken;
  • verzeker de voedselzekerheid en de voeding van plattelandsvrouwen om zo hun recht op voeding te garanderen;
  • versterk de organisaties van plattelandsvrouwen.

Bronnen

Videoboodschap

Videoboodschap van de voorzitster van de 62ste zitting van de CSW, mevr. Geraldine Byrne Nason.

Informatie

[1] Meer informatie over de CSW in het artikel: VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW).


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3