Logo Printen Logo RSS logo facebook

Ook seksistische haatspraak moet sneller en vaker veroordeeld worden

Ook seksistische haatspraak moet sneller en vaker veroordeeld worden

De “Pano”-reportage van VRT gisteren onthulde het racistisch, antisemitisch en seksistisch discours van de jongerenvereniging Schild & Vrienden in besloten chatgroepen. Naar aanleiding van die ophefmakende reportage roept het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op om het wettelijk kader om dergelijke seksistische haatspraak tegen te gaan, te versterken.

Het aanzetten tot haat, geweld, discriminatie en segregatie op grond van geslacht is in principe strafbaar, maar wanneer geschreven strafbare meningen via digitale communicatiemiddelen worden verspreid, kan er sprake zijn van een drukpersmisdrijf. Dergelijk misdrijf moet in principe vervolgd worden voor het Hof van Assisen die daarvoor een jury dient bijeen te roepen. Omdat dit dikwijls niet als opportuun of prioritair wordt beschouwd, wordt seksistische haatspraak vrijwel nooit vervolgd. Voor racistische haatspraak ligt dat anders. In 1999 werd de Grondwet gewijzigd waardoor racistische haatspraak en haatspraak omwille van xenofobie voor de correctionele rechtbank kon worden vervolgd. Dergelijke feiten worden dus sneller en vaker vervolgd. Die wijziging van de Grondwet werd echter nooit uitgevoerd voor seksistische of transfobe meningen die aanzetten tot haat of geweld. Dit geeft het foute signaal dat racisme een groter en belangrijker probleem is dan seksisme. Het Instituut roept de wetgever bijgevolg met aandrang op om de Grondwet te wijzigen zodat ook seksistische haatspraak kan worden beteugeld. Dit is van uiterst belang om een democratische en gelijkwaardige samenleving te creëren.

Wat de “Pano”-reportage over de vereniging Schild & Vrienden betreft, zal het Instituut de feiten analyseren alvorens een uitspraak te doen over de details van deze zaak.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3