Logo Printen Logo RSS logo facebook

Cavaria: memorandum lokale verkiezingen 2018

60. Cavaria: memorandum lokale verkiezingen 2018

Cavaria vraagt in zijn memorandum dat elk lokaal bestuur zou streven naar een genderinclusief beleid. LGBTI+ personen [1]. moeten zich welkom en erkend voelen in hun eigen wijk, gemeente, provincie. Het lokale beleid moet rekening houden met de diversiteit aan genderidentiteiten en samenleefvormen. Erkenning van identiteiten bereik je, aldus Çavaria op verschillende manieren: soms via het expliciet opnemen van identiteitsgronden en soms is genderneutraliteit een middel om iedereen te kunnen aanspreken. Çavaria vraagt ervoor te zorgen dat als je inwoners aanspreekt in om het even welke communicatie er geen sprake kan zijn van uitsluiting.

Çavaria streeft naar een inclusief lokaal beleid in alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Ze vragen om aandacht te hebben voor een aantal actiepunten in de partijprogramma’s, bestuursakkoorden en meerjarenplannen. Ze worden gegroepeerd onder de volgende titels:

 • Gelijke kansen wordt mainstream;
 • Genderneutraliteit als middel, inclusiviteit als doel;
 • Ondersteuning van het verenigingsleven en inclusiviteit in vrijetijdsbesteding;
 • Jong geleerd;
 • Daar is de nooduitgang.

Gelijke kansen wordt mainstream

 • Er is wisselwerking tussen gemeenten en provincies over dit gelijke kansenbeleid. Streef naar lidmaatschap van het Rainbowcities Network. Er is samenwerking met het LGBTI+ middenveld om op die manier de vinger aan de pols te houden.
 • Maak gebruik van gendertoetsingsmethodieken vooraleer beleid en acties te implementeren of publiceren.

Genderneutraliteit als middel, inclusiviteit als doel

 • Streef naar een genderneutrale administratie, genderneutraliteit in akten van de burgerlijke stand, en genderneutrale aanspreekvormen in alle briefwisseling vanuit de gemeente of provincie.
 • Beeldvorming moet de diversiteit van een stad of gemeente weerspiegelen. Maak diversiteit impliciet en expliciet het uitgangspunt in het communicatiebeleid.
 • Voorzie voldoende en toegankelijke genderinclusieve openbare toiletten, verzorgingstafels, bortsvoedingsruimtes.
 • Zorg dat de samenstelling van personeel en raadsleden de diversiteit van je stad of gemeente weerspiegelt. Streef naar een evenwicht op vlak van diversiteit en identiteitskenmerken.

Ondersteuning van het verenigingsleven en inclusiviteit in vrijetijdsbesteding

 • Integreer een verplichte antidiscriminatieclausule in het sociaal aanbestedings- en subsidiebeleid voor commerciële en niet commerciële verenigingen en projecten. Stimuleer projecten door blinde vlekken via subsidiereglementen te beïnvloeden.
 • Ondersteun lokale LGBTI+ verenigingen en regenbooghuizen via financiële en/of logistieke middelen.
 • Stimuleer het gemeentelijk jeugdwerk om oog te hebben voor kwetsbare LGBTI+ jongeren.
 • Maak alle sportinfrastructuur genderinclusief toegankelijk voor iedereen. Met nadruk op kleedkamers en toiletten.
 • Het aanbod in de bibliotheken is divers en up-to-date. Investeer om boeken en tijdschriften over het LGBTI+ thema in het aan bod te integreren. Streef naar anonieme balies of ontleenmogelijkheden en verwacht een professionele houding van de bibliothecaris. Zet holebi- of transgenderboeken of -auteurs regelmatig in de kijker.

Jong geleerd

 • Stedelijk onderwijsbeleid moet streven naar een regenboogbeleid op scholen en in buitenschoolse en voorschoolse opvang.
 • Personeel binnen die sectoren moeten ondersteuning en vorming krijgen.
 • Door diversiteit te brengen in educatieve materialen en inclusieve leerplannen te gebruiken, doorbreek je gendernormativiteit en heteronormativiteit in alle segmenten van onderwijs en opvang.

Daar is de nooduitgang

 • Lokale discriminatiemeldpunten worden duidelijk gepromoot via de website, verenigingen, lokaal gemeenteblad, ... en zijn bevoegd voor alle discriminatiegronden.
 • De Holebifoon, het lokaal regenbooghuis en het Transgender Infopunt worden duidelijk vermeld in de communicatie vanuit de gemeente. Bv. op de website, in de bib, ...
 • OCMW’s werken vanuit niet - gendernormatieve en niet - heteronormatieve kaders. Personeel wordt regelmatig opgeleid en bijgestaan om hiervoor aandacht te hebben.
 • Er worden ook vanuit de gemeente praktijktesten uitgevoerd om preventief discriminatie op de huisvestingsmarkt tegen te gaan. Vooral alleenstaande moeders, nieuwkomers en vluchtelingen ervaren uitsluiting en vooroordelen.
 • Er is specifieke aandacht voor de noden van LGBTI+ nieuwkomers, bijvoorbeeld m.b.t. tot huisvesting, psychosociale ondersteuning ...
 • Lokale politieagenten worden verplicht en regelmatig opgeleid aangaande haatmisdrijven. Er is hierbij extra aandacht voor registratie, doorverwijzing, aanspreekvormen, ... Er zijn referentieagenten en - magistraten per politiezone die via intervisie, contacten met middenveld en opleiding de vinger aan de pols houden bij holebifobe en transfobe haatmisdrijven.

Lees het volledige memorandum van Cavaria.

[1] Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Intersex...


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6