Logo Printen Logo RSS logo facebook

Kiezen: regelgeving m/v

1. Kiezen: regelgeving m/v

De toepassing van het ritssysteem is bij de samenstelling van de kieslijsten voor de eerste keer een wettelijke verplichting in Brussel en Wallonië bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. In Vlaanderen blijft de verplichte alternatie m/v beperkt tot de eerste twee plaatsen van de kieslijst. De Vrouwenraad vraagt in haar memorandum dan ook om een optimalisering van de quota-regeling. [1]

Regelgeving v.w.b. v/m op kieslijsten

... in Vlaanderen

  • Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) van 8 juli 2011 bepaalt de pariteitsregels bij de verkiezingen. Het stipuleert enerzijds dat op eenzelfde lijst het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter mag zijn dan één en anderzijds dat de eerste twee kandidaten van eenzelfde lijst niet van hetzelfde geslacht mogen zijn. Indien de pariteitsregels niet gerespecteerd worden kan de lijst worden afgewezen. [2] [3]

... in Brussel

  • De Ordonnatie van 15 maart 2012 voorziet dat op elk van de lijsten met kandidaten voor de verkiezing van gemeenteraden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee opeenvolgende kandidaten van een verschillend geslacht moeten zijn. En deze maatregel ids voor het eerst van kracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
  • De Ordonnantie van 1 maart 2018 waarborgt een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges.

... in Wallonië


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

[1] Lees ook het artikel "Stem vrouw: voor evenwicht in de politiek

[2] Art. Artikel 74. (04/09/2011- ...)
De volgende pariteitsregels moeten in acht genomen worden :
1° op eenzelfde lijst mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één;
2° de eerste twee kandidaten van eenzelfde lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

[3] Artikel 92. (24/08/2017- ...)
Als in de verbeteringsakte de pariteitsregels niet gerespecteerd worden, wijst het gemeentelijk hoofdbureau de lijst in kwestie af. Als er geen verbeteringsakte wordt ingediend, wijst het gemeentelijk hoofdbureau de lijst in kwestie eveneens af, tenzij de pariteit behouden blijft. In dat laatste geval hernummert het de kandidaten op de lijst door de opengevallen plaatsen op te vullen, maar zonder de onderlinge volgorde van de kandidaten te wijzigen. Als het gemeentelijk hoofdbureau overgaat tot het schrappen van kandidaten van een lijst en de pariteit daarbij niet wordt behouden of hersteld, wijst het de lijst in kwestie af. Als een lijst na schrapping van kandidaten niet wordt afgewezen, verliest de lijst in kwestie in voorkomend geval haar gemeenschappelijke volgnummer en komt de lijst onderaan in de nummering.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3