Logo Printen Logo RSS logo facebook

25-26/10/2010: Conferentie over de wegwerking van de loonkloof en de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt in de EU

Van 25 oktober 2010 09:00 tot 26 oktober 2010 14:00 | Academiënpaleis, Grand Auditorium - Hertogstraat 1, 1000 Brussel
25-26/10/2010: Conferentie over de wegwerking van de loonkloof en de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt in de EU

In 2008 bedroeg de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 18%. Deze loonkloof is de weerspiegeling van diverse oorzaken van professionele ongelijkheden op de arbeidsmarkt. Het wegwerken ervan is dus een belangrijke inzet en een politieke prioriteit, en dit in het bijzonder voor de implementatie van de strategie Europa 2020. De Conferentie is gericht op het zoeken naar doeltreffende actiestrategieën ter bestrijding van de loonkloof zowel op Europees als op nationaal niveau.

De conferentie zal 250 deelne(e)m(st)ers samenbrengen uit de nationale administraties belast met het gelijkheidsbeleid voor mannen en vrouwen, de sociale partners, de Europese instellingen en de academische wereld.

De conferentie zal van start gaan met de voorstelling van het Europees rapport over de toestand van de loonkloof in de 27 lidstaten, dat op initiatief van het Belgisch voorzitterschap werd opgesteld op basis van de in 2001 door de EU-Ministerraad aangenomen indicatoren.

Vervolgens zal nagedacht worden over de antwoorden op de problematiek van de loonkloof op zowel Europees als nationaal niveau in de context van de strategie Europa 2020. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de belangrijkheid om zich te engageren voor geïntegreerde actiestrategieën en een voluntaristische wetgeving. De conferentie zal de lidstaten én de sociale partners de gelegenheid bieden om hun actiestrategieën in dit domein voor te stellen. Er zullen ook voorbeelden worden aangehaald van doeltreffende praktijken op nationaal vlak met het oog op de bestrijding van een van de vastgestelde oorzaken van de loonkloof. Tot slot gaat het woord naar de Ministers en de vertegenwoordigers van de instellingen omtrent de voorstellen en toekomstperspectieven.

Eén van de doelstellingen van de conferentie is om tot concrete actiepistes en engagementen te komen met het oog op het wegwerken van de loonkloof in de Europese Unie die opgenomen zullen worden in de conclusies van de EPSCO-Raad in december 2010.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3