Logo Printen Logo RSS logo facebook

6 december: EPSCO-vergadering

15. 6 december: EPSCO-vergadering

Op 6 en 7 december kwam EPSCO, de Raadsformatie van de Europese Raad die zich buigt over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen bijeen.

Naast de afwijzing van de twintig weken moederschapsverlof (lees dit artikel voor meer informatie), werden er twee belangrijke besluiten getroffen die van belang zijn voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:

    1. 1. Besluiten ter ondersteuning van de implementatie van de Strategie van de Europese Commissie voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen 2010-2015;
    2. 2. Besluiten van de Raad over de versterking van de inzet en het opdrijven van acties om de kloof tussen de lonen van vrouwen en mannen te dichten en over de beoordeling van de implementatie van het Beijing Platform for Action.

In de eerste reeks besluiten vragen de ministers aan de Lidstaten:
- een hernieuwing van het Europese Pact voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen;
- de toepassing van het principe van gender mainstreaming in alle activiteiten van de Raad. Daarnaast moet er een Europese Thematische Raad worden georganiseerd over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen tegen 2015 en moet er een jaarlijkse dialoog op hoog niveau opgestart worden over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen.

In de tweede reeks besluiten worden de Lidstaten:
- uitgenodigd om een uitgebreide set maatregelen in te voeren om de loonkloof aan te pakken en tezelfdertijd de acties van alle relevante belangrijke spelers (in het bijzonder bij de sociale partners) op alle niveaus te coördineren. Deze maatregelen betreffen: de transparantie van het loon, het verzoenen van het beroeps- met het gezinsleven en het afschaffen van verticale en horizontale segregatie, met inbegrip van kwantitatieve doelstellingen;
- aangespoord om, eventueel met hulp van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, werk te maken van genderindicatoren om de loonkloof beter op te volgen.

Het voorzitterschap stelt ook voor om de besluiten rond het opdrijven van acties om de loonkloof te dichten, te publiceren in het Publicatieblad van de EU. Ter herinnering: besluiten van de Raad zijn niet juridisch bindend en hebben geen kracht van wet. Wel zijn zij politiek richtinggevend.

Council Conclusions in support of the implementation of the European Commission’s Strategy for equality between women and men 2010-2015 (EN)

Council Conclusions on strengthening the commitment and stepping up action to close the gender pay gap, and on the review of the implementation of the Beijing Platform for Action (EN)

Lees het volledige persbericht.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3