Logo Printen Logo RSS logo facebook

"Jonge vrouwen verdienen per uur meer dan jonge mannen" wijst Vlaamse studie uit

"Jonge vrouwen verdienen per uur meer dan jonge mannen" wijst Vlaamse studie uit

"De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven" (SVR-Studie 2010/3) is een nieuwe studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering onder de redactie van Dries Verlet en Marc Callens met onder meer bijdragen van Walter Van Dongen.

Doel van deze studie is het in kaart brengen van verschillende facetten van de kwaliteit van het leven in Vlaanderen. Zowel de algemene appreciatie van het leven, in termen van algemene levenstevredenheid, als de tevredenheid over verschillende domeinen van het leven komen aan bod. Naast de beleving, is er aandacht voor economische en sociale indicatoren.

Naast een grondige literatuurstudie werd ook recent empirisch materiaal geanalyseerd. Hiertoe baseerde men zich vooral op de survey ’Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey) en Eurobarometer.

In Hoofdstuk 6: "Naar een meer democratische verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen in Vlaanderen?" neemt Walter Van Dongen de verdeling tussen beroepsarbeid en –inkomen tussen mannen en vrouwen onder de loupe. Hij doet enkele opmerkelijke vaststellingen:

- Vooral bij de oudste generatie vrouwen is er een vrij grote kloof tussen het potentieel en werkelijk aantal beroepsactieve jaren. Er is een vroegere uittreding uit de arbeidsmarkt bij de vrouwelijke werknemers. Verder treden vrouwen nog steeds in hogere getale (al dan niet tijdelijk) terug uit de arbeidsmarkt om het evenwicht tussen gezin en arbeid te bewaren.

- Niettemin is de verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen minder ongelijk geworden, terwijl de ongelijkheid in het totale gezinsinkomen wel is toegenomen. Er moet dus voldoende aandacht gaan naar gezinnen zonder of met weinig beroepsarbeid en beroepsinkomen die afhankelijk zijn van externe financiële steun.

- Verder ziet de auteur dat de beroepssituatie van lager geschoolden precair is. Indien het beroepsinkomen per uur berekend wordt, valt het op dat in de leeftijdscategorie van de 25-40-jarigen, de vrouwen meer verdienen dan de mannen. Dit kan worden toegeschreven aan hun hogere scholing alsook aan hun tewerkstelling in economisch vrij stabiele sectoren.

- Verder is er oog voor de gewenste toekomstige arbeidsverdeling. Vanuit de groep 18-49-jarigen krijgen we alvast het signaal dat men beroepshalve aan de slag wil blijven. Het enthousiasme bij de 50-plussers ligt opmerkelijk lager. Deze groep verdient bijzondere aandacht van het beleid ook wat hun deelname aan de arbeidsmarkt betreft.

Lees de perstekst “SVR-Studie 2010/3 – De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven” (Pdf – 263 kB)

Download SVR-Studie 2010/3 “De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven” (Pdf – 3,8 MB)


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3