Logo Printen Logo RSS logo facebook

Informatie

Verwijzing naar een technische fiche van het Europees Parlement en toelichting bij de Europese besluitvormingsprocedures en de Europese structuren voor gendergelijkheid in de vorm van een praktische brochure onder de titel "Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheid: een gids voor de vrouwenbeweging in België".

Technische fiche van het Europees Parlement

Gelijkheid van vrouwen en mannen. - (Eurofeiten; 2016).

Deze technische fiche geeft een bondig overzicht van de stand van zaken v.w.b. wetgeving, rechtspraak en recente actieplannen op het vlak van gendergelijkheid in de EU. Daarnaast wordt de rol van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid toegelicht en worden de inspanningen van het Europees Parlement m.b.t. man/vrouwgelijkheid onderstreept.

Amazone-Toolkit

Het Amazone Informatiecentrum stelde deze toolkit in 2010 samen ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze toolkit moet vrouwen de mogelijkheid bieden om op een actievere manier hun Europees burgerschap te beleven en moet de vrouwenbeweging aanzetten om haar interventiekracht op het Europees niveau te verhogen. [1]

Consulteer hieronder de inhoudstafel of download de gids in pdf of in Word.

Inhoud [2]

Het Verdrag van Lissabon

Een korte inleiding

De impact van het Verdrag van Lissabon op de gelijkheid van vrouwen en mannen

 • Het belang van de principes van non-discriminatie en gelijkheid: artikelen 2, 3, 8 en 10
 • Specifieke veranderingen in de wetgeving: een nieuwe rol voor het Europees Parlement
 • De wettelijke erkenning van het "Handvest van de grondrechten"
 • De nationale parlementen: naar meer democratie…
 • Europese verdragen

Het Europese gelijke kansenbeleid inzake gendergelijkheid vandaag

Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015

 • Context
 • Samenvatting
 • Teksten waaraan in de Vijfjarenstrategie wordt gerefereerd

Europees Pact voor gendergelijkheid en andere besluiten van de Raad

 • Besluiten tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de EU
 • Overzicht van eerdere besluiten van de Raad met betrekking tot gendergelijkheid

Europese structuren voor gendergelijkheid

Besluitvormingsorganen

 • De Europese Commissie
 • Het Europees Parlement
 • De Raad van de Europese Unie / Ministerraad

Organen die onrechtstreeks bij de besluitvorming betrokken zijn

Beleidsorganen

 • De Europese Raad (Europese top)
 • De Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid

Adviesorganen

 • Het Europees Economisch en Sociaal Comité
 • Het Comité van de Regio’s

Juridische organen

 • Het Europees Hof van Justitie

Adviesgroepen en deskundigennetwerken

 • High Level Group voor de integratie van de dimensie van de gelijkheid v/m
 • Het Raadgevend Comité voor Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen
 • Het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality”
 • Het “Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues”
 • Het “Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and Longterm Care”
 • Het EU-netwerk van vrouwen in economische en politieke sleutelposities
 • Het Europees Instituut voor Genderstudies
 • Equinet
 • NCEO

Hoe verloopt de wetgevingsprocedure?

Het proces van wetgeving: de verschillende etappes

 • De verschillende etappes in de procedure: grafische voorstelling

Wanneer tussenkomen?

Welke is de impact van welke wetgevende tekst?

 • Het primaire gemeenschapsrecht
 • Het secundaire of afgeleide recht

Bronnen voor wetgeving

Europa en de lidstaten: hoe verloopt de uitwisseling?

Doorstroming België-Europa

 • De Directie-Generaal voor Europese Zaken en Coördinatie (DGE)
 • De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
 • De Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
 • Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
 • Europromotoren en het parlementair werk in de parlementaire commissies
 • De informatiestroom tussen Europa en de parlementen in de lidstaten via IPEX

Doorstroming Gemeenschappen – Europa

 • Vlaanderen
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Het Waals Gewest / De Franse Gemeenschap

Nieuwe paden om de stem van de vrouwenbeweging te laten horen?

 • Uw stem in Europa
 • Andere initiatieven om Europa je mening te kennen te geven

Nuttige bronnen voor informatie

Vanwege de Europese instellingen

 • Vanwege de Europese Commissie
 • Vanwege het Europees Parlement
 • Vanwege de Europese Raad

Vanwege het middenveld

Toemaatje

Een selectie uit de collectie van het Amazone Informatiecentrum

Bibliografie

[1] Een aantal gegevens, zoals bv. verantwoordelijke personen, uit deze toolkit zijn niet meer up-to-date. De afzonderlijke artikelen uit deze rubriek van de website werden geactualiseerd in 2013.

[2] Inhoudstafel van de publicatie "Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheid: een gids voor de vrouwenbeweging in België" / Inge Van der Stighelen en Antoinette van Vyve (red.). - Brussel: Amazone Informatiecentrum, 2010. - 64 p.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3