Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nieuwe publicatie: "Recht en gender in België"

Nieuwe publicatie: "Recht en gender in België"

"Recht en gender in België" wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het boek wil illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden en wil op die manier een bron van inspiratie vormen voor wie meer wil weten over de gegenderde werking van het in België geldende recht of voor wie vanuit een genderperspectief aan rechtswetenschap wil doen. Het boek hanteert dan ook een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines betreft, als wat de invulling van een ’genderperspectief’ betreft.

De bijdragen in deze bundel bestrijken een breed spectrum aan rechtstakken: van institutioneel en sociaal recht, over strafrecht en familierecht, tot vreemdelingen- en asielrecht. Aangezien het Europese recht integraal deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde, komen ook het recht van de Europese Unie en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Ook uit de aanpak zelf blijkt de brede benadering: zowel positivistische als rechtshistorische en filosofische analyses komen aan bod. Sommige auteurs opteerden voor een eerder theoretische invulling, andere voor een veeleer praktische aanpak en waar sommigen in hun bijdrage een brede blik op hun vakgebied bieden, spitten anderen één of meerdere thema’s in de diepte uit door bijvoorbeeld een gedetailleerde analyse te maken van een arrest, een wettekst of een parlementair debat.

De eindredactie van "Recht en gender in België" gebeurde door Eva Brems en Liesbet Stevens. Het boek bevat bijdragen van P. Borghs, E. Brems, P. Foubert, P. Gérard, D. Heirbaut, R. Holtmaat, P. Humblet, S. Ouald Chaib, F. Parrein, P. Popelier, L. Stevens en A. Timmer. Het omvat 266 p.

Een blik op de inhoud vanwege de eindredacteurs:

De kern van een genderbenadering van het recht is ons inziens het blootleggen van de rol die het recht speelt in het construeren, in stand houden en/of veranderen van genderpatronen en -stereotiepen. Hierbij kunnen zowel vrouwen als mannen in beeld komen, want zoals het concept "vrouwelijkheid" (mede) vanuit het recht vorm krijgt, krijgt ook het concept "mannelijkheid" mee invulling vanuit het recht. Ook de problematiek van de heteronormativiteit van het recht kan in deze genderbenadering geïntegreerd worden. Dat betekent echter niet dat alle auteurs elk aspect van een dergelijke benadering in hun bijdrage aan bod laten komen, wat - naar onze bescheiden mening - ook niet nodig is om een bepaalde analyse als een genderanalyse te kunnen bestempelen. Ook voor wat de invulling van het genderperspectief betreft, kregen de auteurs aldus een grote vrijheid. Het boek streeft immers, zoals hiervoor reeds werd aangehaald, onder meer na de grote variatie in mogelijke genderbenaderingen van (onderdelen van) het recht te illustreren.

Met deze informatie en de verschillende bijdragen in het achterhoofd wil deze inleiding verder een soort doe-het-zelf-gidsje voor de beginnende gender-enrecht(s)geleerde zijn. Of anders geformuleerd, een aanzet vormen tot het antwoord op de vraag hoe je zelf aan een genderanalyse van het recht begint.

Het boek, met ISBN 978 90 4860 853 9, is te bestellen bij Die Keure. Bestelcode: 202 101 111. Prijs: € 55

Meer info over deze bundel vindt u op de website van uitgeverij Die Keure.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1