Logo Printen Logo RSS logo facebook

De Europese Vrouwenlobby ontevreden over gezinsbeleid tijdens het Hongaars Voorzitterschap (1/1-30/6/2011)

93. De Europese Vrouwenlobby ontevreden over gezinsbeleid tijdens het Hongaars Voorzitterschap (1/1-30/6/2011)

Van 28 maart tot 1 april 2011 besteedt het Hongaars Voorzitterschap een volledige week aan het gezin onder het motto "Europe for Families, Families for Europe". Deze week wordt georganiseerd als voorbereiding op de informele vergadering van de ministers voor Demografie en Familieaangelegenheden.

De Europese Vrouwenlobby (EWL) vreest echter dat binnen dit demografisch kader er weinig aandacht zal uitgaan naar de combinatie van arbeid en gezin, naar maatregelen om de fundamentele gelijkheid tussen vrouwen en mannen te realiseren en naar vrouwenrechten.

Nochtans staan deze thema’s wel degelijk op de Europese agenda. De EU heeft op dit terrein zelfs een voorbeeldfunctie en het is de taak van de EU om op dit terrein richtsnoeren op te stellen voor de verschillende EU-lidstaten.

De Europese Vrouwenlobby wil van dit debat meer maken dan een demografische discussie. Om het aspect "gendergelijkheid" aan bod te laten komen, pleit de EWL ervoor dat de EU aandacht zou geven aan:

  • de individuele situatie van elk gezinslid. Het beëindigen van ongelijkheid binnen het gezin moet een van de hoekstenen zijn van het Europese gezinsbeleid;
  • de diversiteit aan samenlevingsvormen: nucleaire gezinnen, eenoudergezinnen, lesbische relaties, velerlei vormen van samenwonen. Doet men dit niet, dan wordt de kans op discriminatie reëel;
  • een combinatiemodel tussen werk en privé dat de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert. Dit is het enig model dat succesvol kan zijn binnen de Europe 2020 Strategie;
  • de bestrijding van geweld in alle gezinsvormen.

Lees de informatie over deze conferentie op de website van het Europees voorzitterschap.

Lees de verklaring van de Europese Vrouwenlobby.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3