Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nieuwe brochure: "Vrouwen, vrede en veiligheid: de Europese Unie in actie

Nieuwe brochure: "Vrouwen, vrede en veiligheid: de Europese Unie in actie

Deze brochure (februari 2011) presenteert het EU-beleid inzake vrouwen, vrede en veiligheid. Dit beleid omvat humanitaire, ontwikkelings-, veiligheids- en politieke aspecten en wil in de eerste plaats de veiligheid van vrouwen en meisjes garanderen.

Op p. 9 van deze brochure wordt het EU-beleid als volgt verwoord:

"De EU voert een krachtig beleid inzake vrouwen, vrede en veiligheid, met aandacht voor de humanitaire, de ontwikkelings-, de veiligheids- en de politieke aspecten van haar externe betrekkingen, gaande van crisisbeheersing tot wederopbouw op de lange termijn; dat beleid wordt gefinancierd uit verschillende instrumenten, zoals het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) en het stabiliteitsinstrument. De EU is van oordeel dat het punt “vrouwen, vrede en veiligheid” een holistische aanpak vergt, waarbij actie op multilateraal niveau, met name in de VN, een aanvulling moet vormen op de inspanningen die op lokaal niveau in partnerlanden worden ontplooid.

De EU voert een specifiek beleid inzake vrouwen, vrede en veiligheid. Op 8 december 2008 heeft de Raad van de EU het document “Algemene uitvoering door de EU van de Resoluties 1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vrouwen, vrede en veiligheid” (alomvattende aanpak) aangenomen, evenals een herziene operationele nota over de uitvoering van deze resoluties, specifiek in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Voorts nam de Raad diezelfde dag EU -richtsnoeren inzake geweld tegen en discriminatie van vrouwen aan, waarbij de positie van de rechten van de vrouw in het kader van het algemene mensenrechtenbeleid van de EU werd versterkt.

Met de alomvattende aanpak werd nieuw terrein ontgonnen, doordat over de bestaande pijlerstructuur heen het GVDB stevig gekoppeld werd aan andere instrumenten voor het buitenlandse beleid, zoals ontwikkelingssamenwerking, politieke dialoog of EU -optreden in het kader van de VN. De alomvattende aanpak beoogt “algehele coherentie tussen, en consistentie van, de instrumenten van EG en GBVB/EVDB, en een passende continuïteit van haar crisisbeheersing en het bevorderen van wederopbouw- en ontwikkelingsactiviteiten”. Dankzij het pijleroverschrijdende perspectief ervan blijft de alomvattende aanpak een uiterst waardevol document in de huidige post-Lissabon-context."

Lees de volledige brochure.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3