Logo Printen Logo RSS logo facebook

Steun Amazone via een gift of duolegaat

Steun Amazone en maak het verschil!

Uw gift steunt het sociaal project van Amazone, en draagt bij tot de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Gevonden artikels (9)

De rechten van homoseksuelen in de wereld: het ILGA- rapport van 2017

Ter gelegenheid van IDAHOT [1] publiceert de internationale organisatie ILGA de 11e editie van haar State-sponsored homophobia report, een wereldwijd rapport over geïnstitutionaliseerde homofobie. (...)

Ook het Belgisch Grondwettelijk Hof veroordeelt ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in verzekeringen

Op 30 juni 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof met Arrest nr. 116/2011 de wet van 21 december 2007 die bepaalt dat verzekeraars een aparte premie mogen vragen aan mannen en vrouwen v.w.b. levensverzekeringen.

De 30ste Zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

De 30ste Zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werd op 14 september jl. geopend in Genève en duurt tot 2 oktober. De Mensenrechtenraad is het voornaamste orgaan van de (...)

Asielprocedure - Progress Lawyers vragen een gendergevoelige aanpak (2015)

Op 19 juni had er in Amazone een lunchontmoeting plaats met Progress Lawyers [7] rond de integratie van een genderdimensie in de asielprocedure. [8] De situatie van migranten verslechtert (...)

Nieuwe publicatie: "Recht en gender in België"

"Recht en gender in België" wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het boek wil illustreren wat een (...)

Seksuele agressie in Keulen: Amnesty international en de campagne "My body, My Rights"

In het nazog van de gebeurtenissen in Keulen, waar honderden vrouwen op Silvesternacht aangerand en bestolen werden door een georganiseerde mannenmassa en enkelen zelfs verkracht, zet Amnesty (...)

EWL steunt actie van INTERIGHTS voor gratis toegang tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens

INTERIGHTS, het Internationaal Centrum voor de Wettelijke Bescherming van Mensenrechten, verzet zich ertegen dat individuen in de toekomst verplicht zouden zijn een bedrag te betalen wanneer zij (...)

VN publiceert studie over de impact van 10 jaar VN-Resolutie 1325

Wat is terechtgekomen tijdens de tien jaar, nadat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opriep tot een grotere betrokkenheid van vrouwen in het vredesproces? De recente studie (8 februari (...)

Naam van het kind

Standpunt Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) Omwille van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, beveelt het IGVM aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat (...)