Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gevonden artikels (8)

Furia: memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Furia wil zich op gemeentelijk of stedelijk niveau inzetten voor meer gelijkheid v/m/x en wil met hun memorandum inspiratie bieden: van kleine acties tot een breder beleid. 1. Een gedragen (...)

Vlaams regeerakkoord: een gendertoets

In juni 2014 publiceerde de Vrouwenraad haar memorandum Gelijke Kansen V/M in Vlaanderen met daarin aanbevelingen voor de nieuw verkozen Vlaamse regering. Recent toetste de Vrouwenraad zowel het (...)

Gezinsbond: actieplan gemeenteraadsverkiezingen 2018

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 lanceert de Gezinsbond een actieplan. Hiermee willen zij een stem geven aan de gezinnen van vandaag en de lokale besturen oproepen om werk te maken van een aantal punten die in hun gemeente nog niet verwezenlijkt zijn en die beantwoorden aan de noden van hun inwoners.

zij-kant: voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid, gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen formuleert zij-kant acht voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid. ☞ Een genderbeleid in elke gemeente Het (...)

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica: gemeenteraadsverkiezingen 2018

Met de verkiezingscampagne ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’ voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 brengt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een positief verhaal. (...)

Rapportage 2013-2014 ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325

Oorlogen en gewapende conflicten hebben een andere impact op vrouwen dan op mannen. Vrouwen voelen het effect van gewapende conflicten indirect - door de moeilijke en onveilige omstandigheden - (...)

Stem vrouw: voor evenwicht in de politiek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen actualiseerde zij-kant zijn aantrekkelijke en informatieve website stemvrouw.be. Op deze website informatie over: de v/m-verdeling in de mandaten in (...)

Vrouwenraad: 10 punten voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid v/m, gemeenteraadsverkiezingen 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, stelde de Vrouwenraad een 10-puntenplan op met voorstellen en eisen voor het lokale niveau. Het document kreeg de titel "Maak (...)