Logo d'impression Logo RSS logo facebook

Élections de 1999 à 2007

vote - stemming - logoIn deze rubriek vindt u de dossiers die Amazone opstelde ter gelegenheid van de verschillende verkiezingsrondes die plaatsvonden tussen 1999 en 2007. Elk dossier is op dezelfde manier opgebouwd en bevat de volgende onderdelen: specifieke context; vrouwelijke verkozenen; campagnes en memoranda; analyse van de partijprogramma’s. Af en toe is er een extra topic toegevoegd zoals vormingen voor vrouwelijke verkozenen of de afgesloten regeerakkoorden.