Logo Printen Logo RSS logo facebook

Projecten

Amazone is regelmatig promotor van of partner in projecten. Sommige daarvan worden extern gefinancierd, bijvoorbeeld in het kader van een (Europees) programma rond gelijke kansen, andere financiert Amazone zelf. Het gaat steeds om projecten gericht op de ontwikkeling, de implementatie of de disseminatie van expertise op het terrein van gender en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wilt u meer weten over Amazon? Download ons activiteitenrapport 2016.

Echte Lijven: voor een andere vertegenwoordiging van vrouwen in de media

Echte lijven - vrais corpsEen sensibilisatiecampagne bij de media om de diversiteit van vrouwen te bevorderen

Amazone, "National Focal Point" voor EIGE van België (2014-2018)

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) erkent Amazone, en ons Documentatiecentrum Genderbeleid, als steunpunt en expertisecentrum voor grijze literatuur (d.i. beleidsinformatie en teksten uit de vrouwenbeweging) op het gebied van genderbeleid in België voor een periode van 4 jaar.

Formations de communication pour le mouvement des femmes

Un cycle de formations adapté à VOS BESOINS en tant qu’organisation de femmes a été élaboré. Il traitera notamment de l’abc de la communication non marchande aux outils gratuits de graphisme en passant par la gestion des réseaux sociaux et la rédaction de communiqués de presse. L’objectif ? renforcer votre communication pour permettre une visibilité encore plus grande à vos activités et donc à l’égalité de genre !

Expertes.brussels (2016)

Meer vrouwen loodsen naar raden van bestuur en adviesraden, dat is het doel van deze online expertendatabank. Vrouwen zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd in onze raden. Samen met u willen we streven naar meer gelijkheid.

Meer informatie vindt u op de Expertes.brussels.

Gender.brussels (2016)

Thema's: Cijfers

In 2016 spande Amazone zich in om de link tussen de Open Data-beweging en gendergelijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Dit pilootproject werd gerealiseerd met de steun van Staatssecretaris Bianca Debaets, in samenwerking met het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) en Brussels Smart City.

#KinderenToegelaten: HAPPY PARENTS = HAPPY EMPLOYEES = HAPPY EMPLOYERS (2016)

In juni 2016 lanceert Amazone haar nieuwe campagne #KinderenToegelaten, die ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer aankaart. De campagne wil bedrijven en organisaties aanmoedigen een oudervriendelijk beleid te voeren. Bedrijven die zich hieromtrent engageren, ontvangen het campagnelabel aan de hand waarvan ze zich kunnen ‘outen’ als oudervriendelijke bedrijven.

Meer informatie vindt u op de website van de campagne ou via de hashtag #KinderenToegelaten.

Feministisch Boudoir (2015)

Thema's: België

In 2015 bestond Amazone exact 20 jaar en dat mocht niet onopgemerkt voorbij gaan! Op 10 december vond het Feministisch Boudoir plaats, het grote verjaardagsfeest waarbij we terugblikten op het verleden maar ook en vooral onze blik naar de toekomst richtten. Het feminisme van de toekomst was dan ook het thema van de avond. De avond was rijkgevuld met een boekvoorstelling van onze feestuitgave Feministisch Boudoir, een panelgesprek met de ministers en staatssecretarissen bevoegd voor Gelijke Kansen, een vernissage en tot slot een TEDx-geïnspireerde conferentie.

De Amazone Emancipatiebarometer (2015)

Thema's: Cijfers, België

In december 2015 lanceerde Amazone, het kruispunt gendergelijkheid een emancipatiebarometer in samenwerking met het studiebureau GfK. Uitgangspunt, de definitie van gendergelijkheid : vrouwen en mannen moeten dezelfde kansen krijgen en beschikken over dezelfde rechten. Deze enquête maakt dus een stand van zaken op van wat Belgen denken over de man/vrouw-gelijkheid.

Gender : Openbare ruimte - Openbaar vervoer (2015)

Amazone stelt samen met haar twee partners - de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - het resultaat voor van een project rond ’gender & openbare ruimte’ en ’gender & openbaar vervoer’. Het project dat bijna twee jaar in beslag heeft genomen, verliep in meerdere fasen.

 

Informatie over gendergerelateerd geweld (2014-2012)

gender based violenceEen bibliothecair Europees project brengt de collecties rond gendergerelateerd geweld van zes vrouweninformatiecentra en -bibliotheken samen. Via één en dezelfde interface kan je grasduinen in het informatieve materiaal van de verschillende centra in Europa.
_

DiverCiné (2013)

Wie zegt er dat mensen elkaar niet meer spreken in de grootsteden?
Het project Diverciné laat de ontmoeting zien tussen een groep gepensioneerde vrouwen en jongeren met verschillende achtergrond die met elkaar in dialoog treden en vooroordelen en genderstereotypen doorbreken. De camera in de hand, laten zij u kennis maken met hun persoonlijke visie op de dagelijkse realiteit en hun perceptie van « het leven in de grootstad ».

Beste Groenten Madame (2012)

Thema's: Gezondheid

In 2012 roept Amazone vrouwen op om door te tuinieren en het bereiden van gezonde maaltijden bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. De gevarieerde workshops draaien rond “het bord” en willen de deelneemsters laten stilstaan bij het belang van een gezonde voeding die rekening houdt met het milieu.

Parler avec elles (2012)

Parler avec ellesEen film van Amazone, gemaakt door Eva Houdova,
co-geproduceerd door de RTBF – afdeling documentaires,
met de steun van het college van de Franse Gemeenschapscommissie

Seksisme, doodgewoon: "Play equal, skip stereotypes!" (2011)

Sensibiliseringscampagne in het kader van de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en de Diversiteit. Met behulp van videoclips wil Amazone de publieke opinie, maar voornamelijk de jongeren, er op attent maken dat seksisme nog steeds ’doodgewoon’ is en wel degelijk een invloed heeft op vrouwen en mannen op het werk en in het privé-leven.

Archief

In deze rubriek vindt u een overzicht van de projecten waarvan Amazone promotor of partner was sinds het begin van haar ontstaan.