Logo Printen Logo RSS logo facebook

Combinatie werk-privé

Combinatie werk-privé

CD&V CD&V - logo
Visie
- een overheidsbeleid dat een betere afstemming tussen gezin en arbeid ondersteunt, voor zowel vrouwen als mannen, is prioritair
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- vanuit de sociale economie;
- vanuit bedrijven.
Arbeidsorganisatie
- uitbouw overheidsinitiatieven voor een zorgvriendelijke en gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie;
- ondersteunen van ‘homemanagement’ bedrijven in de sociale economie t.b.v. vrouwelijke ondernemers;
- stimuleren van telewerken
- promotie van initiatieven van ‘vliegende ondernemers’
- analoge sporturen voor ouders en kinderen
Zorgverloven
- versterken van Vlaamse aanmoedigingspremies, mede in functie van een gelijke opname van zorgverloven door vrouwen en mannen
- bonus voor gezinnen waarbij vrouw én man zorgverlof opnemen

Groen! Groen - logo
Visie
- Mensen ruimte en tijd geven om te investeren in elkaar, in hun relatie en in de opvoeding van hun kinderen.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- uitbouw van sociale ‘ecowijken’ en oprichten van ‘tijdsbanken’;
- stimulatie van zorgopname door gezinnen dankzij werktijdvermindering.
Arbeidsorganisatie
- herverdeling van werk;
- mogelijkheid om te kiezen voor een werkweek van 32 uur met loonverlies maar met behoud van de volledige rechten op sociale zekerheid en recht op een basisloon (voor de laagste lonen) ;
- stimuleren van telewerken.
Zorgverloven
- Vaders stimuleren om een actievere zorgrol op te nemen via een goed doordachte campagne ;
- ouderbonus: als beide partners ouderschapsverlof opnemen krijgen ze samen bijkomende maanden ouderschapsverlof toegekend.

Lijst Dedecker lijst DD
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;

NV.A NVA logo
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- dienstencheques.
Arbeidsorganisatie
- telewerken
Zorgverloven
- substantiële verhoging van de Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie tijdskrediet opneemt tot maximum 250 euro (ook om werk en gezin nog beter combineerbaar te maken voor eenouder-gezinnen met kind(eren)).

Open VLD open vld - logo
Visie
- een betere combinatie van arbeid en gezin met het oog op de invulling van alle jobs.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- uitbreiding van het systeem van dienstencheques.
Arbeidsorganisatie
- annualisering van de werkweek (tijdens normale weken langer werken om vervolgens thuis te blijven tijdens schoolvakanties);
- invoering van de loopbaanrekening (afwisseling van periodes van hard werken met periodes van minder hard werken gespreid over de loopbaan);
- aanmoedigen van telewerken en thuiswerken.

SLP sociaal liberale partij - logo
Visie
- voorstander van combinatiemodel met evenwichtige verdeling van zorgtaken en werk.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
Arbeidsorganisatie
- introductie van grote deeltijdse banen in alle sectoren van de arbeidsmarkt en voor zo veel mogelijk functieniveaus;
- deeltijds werk is een wettelijk recht voor ouder met kinderen jonger dan 18 jaar;
- stimulatie door de overheid van gezins- en bedrijfsaudit en de omzetting van de conclusies in praktijk met oog op creatie van een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur. De overheid heeft een voorbeeldfunctie;
- wettelijk kader voor flexibele beloningsvormen zoals het Cafetariaplan. De levensloopregeling, waarbij men fiscaal gestimuleerd wordt om te sparen voor onbetaald verlof, kan hier een onderdeel van uitmaken;
- wettelijke verplichting van glijdende werktijden op dagbasis;
- recht op minstens 20% van de werktijd via telewerken te verrichten voor elke bediende.
Zorgverloven
- verplicht vaderschapsverlof van 10 dagen bij de geboorte van ieder kind;
- mogelijkheid om de overgebleven dagen van het zwangerschapsverlof, die de moeder niet opgenomen heeft voor de bevalling, volledig of gedeeltelijk op te laten nemen door de vader;
- verdubbeling van de duur van de zorgverloven verdubbelen;
- flexibele en voor iedereen toegankelijke opname van de zorgverloven;
- optrekking van de uitkeringen die men ontvangt als men gebruik maakt van deze verloven;
- opname van ouderschap tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, zowel voor biologische ouders, adoptief ouders, zorgouders als pleegouders;
- uitbouw van vervangingspools zodat ook zelfstandigen van zorgverlof kunnen gebruik maken.

sp.a sp-a - logo
Visie
- werk en privéleven op een evenwichtige wijze combineren is essentieel.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- vanuit de sociale economie;
- vanuit bedrijven.
Arbeidsorganisatie
- actieve rol voor bedrijven - logo ‘gezinsvriendelijke werkgever’;
- diensten vanuit het bedrijf omzetten in een structureel lokaal gezinsondersteuningsbeleid;
- stimuleren van telewerken.
Zorgverloven
- hervorming van de moederschapsrust en het vaderschapsverlof door verhoging premie en drastische verlenging en eerlijkere verdeling over de ouders:
voor werknemers:
• premie = 100 procent van het geplafonneerd loon verlenging
• 16 weken moederschapsrust
• 8 weken vaderschapsverlof
• hiernaast nog 8 weken die de ouders vrij onderling mogen verdelen
voor zelfstandigen:
• uitbreiding van moederschapsrust en het vaderschapsverlof bij zelfstandigen
• actievere ondersteuning door het garanderen van vervanging zodat hun zaak of praktijk blijft draaien
• gezinsondersteuning voor zelfstandigen die toch snel terug aan het werk moeten of willen gaan
- meer praktische regeling voor ouders met ziek kind.

Top

Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3