Logo Printen Logo RSS logo facebook

CD&V

Gendernalyse partijprogramma CD&V

CD&V - logo Kinderopvang
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- evenwichtige combinatie arbeid en gezin.
Aanbod
- minimaal 33% op korte termijn;
- 50% tegen 2020 voor kinderen tot 3 jaar in elke regio;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’brede school’. Financiering
- inkomensgerelateerd in de zelfstandige kinderopvang.
Organisatie
- betrekken van lokale besturen;
- stimuleren van bedrijfs- en werkgerelateerde kinderopvang;
- volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders;
- erkennen van elders verworven competenties. Kwaliteitsgarantie
- meer goed gekwalificeerd personeel bij instroom;
- ondersteuning van zorgaanbieders, waaronder grootouders.
Extra
- op termijn: Vlaamse kinderbijslagen.
- nu: eigen aanvullende Vlaamse kinderbijslag, geschoeid op leest van de Vlaamse zorgverzekering.

Combinatie werk-privé
Visie
- een overheidsbeleid dat een betere afstemming tussen gezin en arbeid ondersteunt, voor zowel vrouwen als mannen, is prioritair
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- vanuit de sociale economie;
- vanuit bedrijven.
Arbeidsorganisatie
- uitbouw overheidsinitiatieven voor een zorgvriendelijke en gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie;
- ondersteunen van ‘homemanagement’ bedrijven in de sociale economie t.b.v. vrouwelijke ondernemers;
- stimuleren van telewerken
- promotie van initiatieven van ‘vliegende ondernemers’
- analoge sporturen voor ouders en kinderen
Zorgverloven
- versterken van Vlaamse aanmoedigingspremies, mede in functie van een gelijke opname van zorgverloven door vrouwen en mannen
- bonus voor gezinnen waarbij vrouw én man zorgverlof opnemen

Gelijke kansenbeleid
Visie
- CD&V wijdt als enige partij een afzonderlijk hoofdstuk aan de gelijkheid v/m en vraagt een actieve kansensamenleving die mannen en vrouwen gelijke kansen geeft in de wijze waarop ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Verticaal GK-beleid
- gender als specifiek thema van het GK-beleid
- wenselijkheid nagaan van een Gelijke Kansenraad op Vlaams niveau waarin de verschillende instanties en het middenveld vertegenwoordigd zijn;
- omvorming van het federaal Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een interfederaal orgaan. Dit Instituut moet in rechte optreden tegen genderdiscriminaties. Dit dient geregeld te worden in een samenwerkingsakkoord.
Horizontaal GK-beleid
- efficiënte monitoring op basis van sterker ontwikkelde gender-indicatoren;
- incorporatie van gender in het actieplan gelijke kansen van de Vlaamse regering;
- sterke betrokkenheid van het middenveld (vrouwenorganisaties - Nederlandstalige vrouwenraad) bij de ontwikkeling en evaluatie van de actieplannen.
Prioriteiten
- evenredige participatie in advies- en bestuursraden;
- gelijkheid op de arbeidsmark met aandacht voor:
• vrouwelijke tewerkstelling
• alleenstaande ouders
• loo(pbaa)nkloof
• herintreedsters
- combinatie werk - privé.

Top

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6