Logo Printen Logo RSS logo facebook

Groen!

Genderanalyse partijprogramma Groen!

Groen - logo Kinderopvang
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- kinderopvang is een pedagogisch project.
Aanbod
- groeipad dat het aantal plaatsen in de kinderopvang vastlegt;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’onthaaste’ school.
Financiering
- kinderopvangcheque
Organisatie
- wegwerken van verschillen in reglementering en financiering tussen de zelfstandige en de erkende sector;
- betrekken van lokale besturen;
- volwaardig statuut voor onthaalouders;
- erkennen van elders verworven competenties.
Kwaliteitsgarantie
- Bachelor voor de zorgsector.

Combinatie werk-privé
Visie
- Mensen ruimte en tijd geven om te investeren in elkaar, in hun relatie en in de opvoeding van hun kinderen.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- uitbouw van sociale ‘ecowijken’ en oprichten van ‘tijdsbanken’;
- stimulatie van zorgopname door gezinnen dankzij werktijdvermindering.
Arbeidsorganisatie
- herverdeling van werk;
- mogelijkheid om te kiezen voor een werkweek van 32 uur met loonverlies maar met behoud van de volledige rechten op sociale zekerheid en recht op een basisloon (voor de laagste lonen) ;
- stimuleren van telewerken.
Zorgverloven
- Vaders stimuleren om een actievere zorgrol op te nemen via een goed doordachte campagne ;
- ouderbonus: als beide partners ouderschapsverlof opnemen krijgen ze samen bijkomende maanden ouderschapsverlof toegekend.

Gelijke kansenbeleid
Visie
- Groen! wil een diversiteitbeleid voor alle inwoners van Vlaanderen waar dat kan, met specifieke maatregelen voor de achtergestelde groepen waar dat nodig is. Gender is één van de aandachtpunten. Groen! schenkt uitgebreid aandacht aan het thema ‘diversiteit’. Hierbij gedetailleerde uitwerking van het thema ’gender’.
Verticaal GK-beleid
- één coördinerend minister voor alle kansengroepen.
Horizontaal GK-beleid
- elke minister verantwoordelijk voor gelijke kansen en emancipatie-doelstellingen binnen haar/zijn beleidsdomein;
- met voldoende onder-steuning vanuit:
• wetenschappelijke wereld
• middenveld
• administratie
- uitbouw van de Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen;
- met minstens één diversiteitmedewerker op elk kabinet en in elk departement;
- verplichte jaarlijkse gelijkekansennota en genderanalyse bij begroting.
Prioriteiten
- Loonkloof tussen v/m;
- huiselijk geweld;
- alleenstaande moeders;
- oudere vrouwen;
- realisatie van gelijke kansen in andere etnisch-culturele gemeenschappen en samenwerking met het allochtone middenveld;
- vrouwbeeld in de media;
- gelijkere verdeling van de zorgtaken;
- glazen plafond in de politiek.

Top

Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3