Logo Printen Logo RSS logo facebook

SLP

Genderanalyse partijprogramma SLP

sociaal liberale partij - logo Kinderopvang
Uitgangspunt
- welvaart rechtvaardig verdelen.
Aanbod
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ‘brede school’.
Financiering
- alle ouders hebben per kind recht op een aantal uren gratis opvang in verhouding tot het gemiddelde aantal werkuren in het combinatiemodel;
- inkomensafhankelijke bijdrage voor extra uren.
Organisatie
- gratis basisvoorziening;
- uitbouw kinderopvang naar analogie met het kleuteronderwijs;
- kinderopvang op bedrijventerreinen moet mogelijk zijn.

Combinatie werk-privé
Visie
- voorstander van combinatiemodel met evenwichtige verdeling van zorgtaken en werk.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
Arbeidsorganisatie
- introductie van grote deeltijdse banen in alle sectoren van de arbeidsmarkt en voor zo veel mogelijk functieniveaus;
- deeltijds werk is een wettelijk recht voor ouder met kinderen jonger dan 18 jaar;
- stimulatie door de overheid van gezins- en bedrijfsaudit en de omzetting van de conclusies in praktijk met oog op creatie van een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur. De overheid heeft een voorbeeldfunctie;
- wettelijk kader voor flexibele beloningsvormen zoals het Cafetariaplan. De levensloopregeling, waarbij men fiscaal gestimuleerd wordt om te sparen voor onbetaald verlof, kan hier een onderdeel van uitmaken;
- wettelijke verplichting van glijdende werktijden op dagbasis;
- recht op minstens 20% van de werktijd via telewerken te verrichten voor elke bediende.
Zorgverloven
- verplicht vaderschapsverlof van 10 dagen bij de geboorte van ieder kind;
- mogelijkheid om de overgebleven dagen van het zwangerschapsverlof, die de moeder niet opgenomen heeft voor de bevalling, volledig of gedeeltelijk op te laten nemen door de vader;
- verdubbeling van de duur van de zorgverloven verdubbelen;
- flexibele en voor iedereen toegankelijke opname van de zorgverloven;
- optrekking van de uitkeringen die men ontvangt als men gebruik maakt van deze verloven;
- opname van ouderschap tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, zowel voor biologische ouders, adoptief ouders, zorgouders als pleegouders;
- uitbouw van vervangingspools zodat ook zelfstandigen van zorgverlof kunnen gebruik maken.

Gelijke kansenbeleid
Aandachtspunten
- Hoofddoek: het al dan niet dragen van een hoofddoek is een individuele keuze. Niemand kan een ander verplichten om een hoofddoek te dragen. Maar ook een verbod is uit den boze. Een beperking kan enkel indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid (vb. werken met machines) of de hygiëne.

Top

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6