Logo Printen Logo RSS logo facebook

ATHENA

Athena (Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies) is het Europees thematisch netwerk op het gebied van vrouwenstudies en genderonderzoek dat 10 jaar lang actief was. In 2009 nam ATGENDER de fakkel over van Athena. Logo ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women's Studies

Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies

Het Europees thematisch netwerk op het gebied van vrouwenstudies en genderonderzoek, was 10 jaar lang actief in 3 cycli: Athena1 (1997-2001), disseminatiejaar (2002-2003), Athena2 (2003-2006) en Athena3 (2007-2009). Het netwerk bracht meer dan 80 instellingen samen uit voornamelijk de academische wereld, maar ook overheden, middenveldorganisaties en informatie- en documentatiecentra uit de verschillende Europese landen waren vertegenwoordigd. In 2009 nam ATGENDER de fakkel over van Athena.

Aandachtspunten van Athena3:
- De exploratie van twee thema’s, namelijk “Gender, cultuur en Europese diversiteit" en ”Vrouwen, toegang en Europees burgerschap";
- De optimalisatie van het onderwijs op het terrein van gender- en vrouwenstudies met aandacht voor evaluatie-instrumenten, competenties binnen vrouwenstudies, goede praktijken op het gebied van ICT binnen vrouwenstudies, databanken met lesmateriaal;
- De versterking van uitwisselingsmogelijkheden tussen universiteiten, het sociale middenveld, instellingen voor levenslang leren en vrouweninformatiecentra.

Resultaten
Teaching with gender Athena was een bijzonder rijk en vruchtbaar netwerk. Binnen Athena waren meer dan 10 thematische werkgroepen actief, die allen een waaier aan producten realiseerden. Gezamenlijke inspanningen resulteerden in nieuwe of geoptimaliseerde onderwijsmodules, lesmateriaal en -programma’s en leverden tal van onderzoeksrapporten op.

Athena rondde zijn werkzaamheden af met de publicatie van de serie "Teaching with gender". Lees meer hierover of bekijk de video van "AtGender - Teaching with Gender series".

Prijzen
Dat Athena bijzonder fier kan zijn op zijn prestaties blijkt bovendien uit het feit dat het netwerk op 19 mei 2010 de prestigieuze ‘European Award for Lifelong Learning’ kreeg. De winnende projecten zijn "voortreffelijke voorbeelden van wat kan worden gerealiseerd door over de grenzen heen samen te werken ter bevordering van leren voor iedereen, ongeacht leeftijd of sociale groep". Lees meer in dit persbericht.

Amazone
Amazone was actief lid van Athena sinds 2003, meer bepaald van de werkgroepen "3A. Strengthening the Societal Impact of Women Studies" en WINE.