Logo Printen Logo RSS logo facebook

Kinderopvang in het Vlaams regeerakkoord

"Kinderopvang" in het Vlaams regeerakkoord

Bron: "Vlaanderen 2009-2014: een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden: voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving"

[Algemeen]
"Het aanbod van de kinderopvang koppelen we structureel aan de evolutie van de nataliteit.

We werken een kaderdecreet kinderopvang uit dat de maatschappelijke opdracht, de organisatie, het landschap en de juridische onderbouw voor de Vlaamse voorschoolse kinderopvang in een coherent en vereenvoudigd geheel vastlegt. Het realiseren van voldoende, kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang is hierbij een uitgangspunt, net als de aandacht voor kostenefficiëntie in de organisatie. Wat de plaatsen betreft die bijkomend gecreëerd zullen worden in de sector van de zelfstandige kinderopvang, zullen deze zelfstandige initiatiefnemers aangemoedigd worden om toe te treden tot het systeem van de inkomensgerelateerde bijdrage.

We realiseren een groeipad in de kinderopvang wat op termijn ertoe leidt dat iedereen een recht op kinderopvang kan uitoefenen. Bij toewijzing geven we voorrang aan die gebieden die momenteel de Barcelonanorm van 33 opvangplaatsen per 100 kinderen nog niet bereiken. Een voorafname door de Vlaamse Gemeenschap voor het bijkomend aanbod in grote steden moet mogelijk blijven. In het kader van de sociale onderhandelingen werken we verder aan de realisatie van een statuut voor de onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de federale aspecten.

We versterken de kwaliteit van de kinderopvang door het uitwerken van een doordacht en gecoördineerd competentiebeleid. De Vlaamse overheid werkt aan gelijke en gecontroleerde vergunningsvoorwaarden voor alle opvang van kinderen.

We reorganiseren de opvang en vrijetijdsmogelijkheden van schoolgaande kinderen voor en na de schooluren en op vakantiedagen in nauw overleg met die partners voor wie dit een gezamenlijke opdracht is: scholen, gemeenten, jeugdwerk, speelpleinwerking, sport, socio-cultureel werk en welzijn. Het lokale bestuur voert de regie voor de verdere uitbouw en coördinatie van deze kwaliteitsvolle opvang. Een voorafname door de Vlaamse Gemeenschap voor het bijkomend aanbod in grote steden moet mogelijk blijven." (p.67)

[Op het platteland]
"Het platteland is een plaats waar wonen, werken en ontspanning hand in hand moeten gaan. Het komt er dan ook op aan een efficiënt ruimtegebruik op het platteland te stimuleren. In dat opzicht moet er voldoende aandacht zijn voor een kwalitatief landschap, een kwalitatief woonbestand, kwalitatieve dienstverlening onder meer voor zorg en kinderopvang, het bewaren van het cultuurhistorisch en agrarisch erfgoed enzovoort. (p.91)"

[In Brussel]
"We leveren bijkomende inspanningen voor kinderopvang en we onderzoeken hoe we rechtstreeks kunnen investeren in huizen voor werknemers in knelpuntberoepen en voor Vlaamse ambtenaren die in Brussel willen komen wonen. We realiseren een gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod, gekoppeld aan een uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen en het versterken van een naschools vrijetijdsaanbod in het Nederlands. (p.98)"

"De Vlaamse Rand rond Brussel, en bij uitbreiding het hele arrondissement Halle-Vilvoorde, kampen met een achterstand in zowat elke welzijnssector in verhouding tot de gemiddelde Vlaamse situatie (onder meer achterstand op gebied van bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang, ouderenzorg, zorg voor personen met een handicap, …). ... De Vlaamse Regering zal de achterstand in de welzijnssector in het arrondissement Halle-Vilvoorde en specifiek in de faciliteitengemeenten in kaart brengen en werk maken van een ernstige inhaaloperatie in het arrondissement Halle-Vilvoorde. (p.99)"

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6