Logo Printen Logo RSS logo facebook

Profielen en domeinen van het repertorium

Een groot aantal profielen van vrouwelijke experten in verschillende domeinen

Beroepssectoren:
- de academische wereld (universiteiten, hogescholen, erkende opleidingsorganen, academies, conservatoria, enz.)
- instellingen (federaal, gemeenschappen en gewesten, politie, adviesorganen enz.)
- beroepsverenigingen
- de algemene en gespecialiseerde pers
- het middenveld
- de sociale gesprekspartners (vakbonden, vertegenwoordigers van ondernemingen, kamer van koophandel, enz.)

Profielen van VEGA-experten : de profielen van de vrouwen en mannen in de VEGA-databank worden geselecteerd op basis van:
- basisopleiding
- huidige functie
- beroepservaring
- engagement in ruimere zin (netwerken, adviesorganen, algemene vergaderingen, politiek)
- publicaties
- prijzen of onderscheidingen
- andere ervaringen in het domein ‘gender‘.

Domeinen in VEGA : de voornaamste domeinen in het repertorium zijn:
- Kunst
- Rechten
- Economie
- Onderwijs en opleiding
- Sport en vrije tijd
- Media en ICT
- Politiek en instellingen
- Gezondheid
- Exacte wetenschappen
- Menswetenschappen
- Maatschappij
- Ruimte en milieu En
- Gender