Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderthema’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vrouwen en mannen op voet van gelijkheid

[Bron: Beleidsbrief p.67, hoofdstuk "3.1. Vrouwen en mannen op voet van gelijkheid]"

3.1. Vrouwen en mannen op voet van gelijkheid
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een uitdaging voor de democratie en de economie van ons land. Dit is ook een strijd tegen sociale uitsluiting. In dat kader zal de Regering actief de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen, samen met de associatieve sector, en strijden tegen de structurele ongelijkheid waarvan vrouwen nog vaak het slachtoffer zijn.

1. Globaal gezien, zal de Regering :
- de genderdimensie integreren in al haar beleidsinitiatieven(ordonnantie gendermainstreaming). Op regelmatige basis zal verslag worden uitgebracht bij het Parlement over de ontwikkelingen met betrekking tot het genderaspect in alle domeinen van het regeringsbeleid (cfr. ordonnantie betreffende het Rapport van Peking), onder meer door uit te gaan van statistieken voor de beide geslachten afzonderlijk;
- naar het voorbeeld van wat geldt voor de gewestelijke instellingen van openbaar nut een maximum van twee derde van personen van hetzelfde geslacht vaststellen voor de raden van bestuur van organen en instellingen die door het Brussels Gewest worden erkend en betoelaagd;
- de cel Gelijke Kansen van het Ministerie uitbouwen;
- een Brusselse Adviesraad voor Gelijke Kansen in het leven roepen;
- steun verlenen aan gemeentelijke en associatieve projecten met betrekking tot gelijke kansen;
- het verder ontwikkelen van het interne gelijkekansenbeleid binnen de gewestelijke administratie, met bijzondere aandacht voor het wegwerken van alle zichtbare en onzichtbare drempels voor de gelijke kansen van mannelijke en vrouwelijke personeelsleden van het Ministerie en de ION en voor de aanwezigheid van vrouwen en mannen in leidinggevende functies.

2. Om specifiek de toegang voor vrouwen tot het economisch leven te bevorderen, zal de Regering:
- de gelijke toegang tot werken en loopbaan bevorderen (functie, loon, promotie, vorming) en beleidsinitiatieven uitwerken die erop gericht zijn vrouwen te helpen om voltijds actief te blijven op de arbeidsmarkt;
- zal het vrouwelijk ondernemerschap meer ondersteunen en specifiek aandacht besteden aan vrouwen die opgehouden zijn met werken en niet ingeschreven staan als werkzoekende. Zij zal bij de Federale Regering de noodzaak bepleiten om de rechten te individualiseren en zo een grote hindernis uit de weg te ruimen voor de herinschakeling van vrouwen die opnieuw te arbeidsmarkt willen betreden.

3. Ten slotte blijft de strijd tegen partner- en gezinsgeweld voor de Regering een prioriteit en een element van volksgezondheid. Hiertoe zal de regering :
- een effectieve bijdrage leveren tot het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en specifieke preventie- en informatiecampagnes voeren gericht op de Brusselse realiteit (gedwongen huwelijken, seksuele verminking, ...);
- een ondersteunend beleid ontwikkelen voor initiatieven van verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijke kansen. In die context zullen initiatieven worden uitgewerkt met het oog op respect tussen jongens en meisjes in samenwerking met scholen en verenigingen.

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6