Logo Printen Logo RSS logo facebook

Enkele tools, om je kennis verder uit te diepen

tools icon - Madebyoliver - Flaticon - CC 3.0 BYJe bent aangesproken door de clips en je wil meer weten over genderstereotypen? Dan kan je in dit artikel terecht voor een beperkte selectie van bronnen en instrumenten die u een beter zicht zullen geven op wat seksisme nu feitelijk inhoudt, op welke manier het zich voordoet en hoe men er verandering in kan brengen. Campagnes, informatiebrochures, pedagogische dossiers, ontdek vlug wat Amazone voor u heeft uitgezocht.

Nota over de selectie van de tools

Amazone zet hier in de eerste plaats instrumenten van eigen bodem in de vitrine. Heeft u nog een interessante tip? Aarzel niet om deze te vermelden via docu@amazone.be.


Definities en begrippen

Wat moeten we nu precies verstaan onder "seksisme" en "genderstereotypering"en hoe kunnen wij op een juiste manier hierover communiceren? In deze rubriek vindt u enkele tools die u kunnen helpen om deze begrippen beter te begrijpen. We vermelden een theoretische studie van de hand van een filosofe, een vroege poging om jongeren kennis te laten maken met het feminisme en woordenlijsten opgesteld door verschillende overheden, die aantonen hoe ook het gelijke kansenbeleid een eigen jargon hanteert.


Genderstereotypen in media en reclame

Reclame en media hebben een enorme impact op onze beeldvorming rond jongens en meisjes, vrouwen en mannen. De in deze rubriek gepresenteerde tools buigen zich over de representatie van vrouwen in de media of geven prikken aan vrouwonvriendelijke uitspraken, stellingnamen en beelden. De "bimbo-site", die we vermelden, is speciaal naar jongeren (jonge meisjes) gericht: wij willen dat zij zich goed in hun vel voelen! De opgenomen illustraties zijn afkomstig van de websites waarnaar wordt verwezen en dienen als ’teaser’ om deze te bezoeken. En hier ook wat leesvoer.


Genderidentiteit en rolpatronen

Wat ’vrouwelijkheid’ en ’mannelijkheid’ nu precies is, is geen vaststaand gegeven, maar cultureel bepaald en aan evolutie onderhevig. Bovendien voelt niet iedereen zich uitgesproken ’man’ of ’vrouw’ en resulteert onze identiteit uit een samensmelting van meerdere factoren. Deze rubriek buigt zich over tools die u leren omgaan met genderidentiteit en genderdiversiteit. We vermelden grondig uitgewerkte educatieve projecten, recent spelmateriaal voor jongeren, een leuke campagne en een lovenswaardige poging tot gender mainstreaming. Verder verwijzen wij naar enkele brochures van feministische signatuur, resulterend uit projectgebonden discussies rond "taakverdeling en zorg".


Genderstereotypen en pedagogische instrumenten

Hoewel er in het federale en Vlaamse beleid van de jaren tachtig en negentig tal van projecten werden opgezet om diversificatie van studierichtingen te promoten, verlopen studiekeuzes van jongens en meisjes nog vaak traditioneel. Schoolboeken ondersteunen in vele gevallen de klassieke rolverdeling. Jongens en meisjes worden nog steeds op een andere manier benaderd. Met andere woorden: er is nog veel werk aan de winkel! In deze rubriek vindt u als genderbewuste leerkracht of directeur/directrice zeker uw gading. Het meest uitgewerkte project in deze lijst is "Gender in de klas" van het Documentatiecentrum RoSa, maar we verwijzen u ook naar andere (al dan niet op stapel staande) initiatieven en pedagogische instrumenten rond omgaan met genderstereotypen in het onderwijs en bij de opvoeding.


Genderstereotypen in technische en wetenschappelijke beroepen

Dat wiskunde, techniek en wetenschappen niet enkel voor jongens en mannen weggelegd is, behoeft eigenlijk geen betoog. De cijfers liegen er echter niet om: van een genderevenwicht in deze studie- en beroepssectoren is nog lang geen sprake en deze sectoren kampen nog steeds met een mannelijk imago. Het ADA-netwerk was één van de pioniers om deze problematiek aan te kaarten en er ook daadwerkelijk iets aan te doen. ADA als zodanig is niet meer actief, maar de website van het netwerk bevat nog tal van interessante tools, artikels en getuigenissen. Maar er zijn ook recente initiatieven, voor meisjes en voor/van jonge vrouwen. Informatica, positieve wetenschappen, niets voor jou? Laat je van het tegendeel overtuigen en put inspiratie uit de goede voorbeelden uit deze rubriek!


Genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Segregatie op de arbeidsmarkt is geen verleden tijd en de zorg voor het gezin blijkt nog vaak een vrouwenzaak, hoezeer overheden en feministische organisaties hierin veranderen probeerden te brengen. Zo werden er in Vlaanderen het voorbije decennia omvangrijke projecten, zoals "Evenwicht maakt sterk" of "M/V United", gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds en werden er op de werkvloer tal van initiatieven genomen en tools ontwikkeld om een betere combinatie van arbeid en privé mogelijk te maken. Wij geven u enkele voorbeelden.


In de collectie van het Amazone-Informatiecentrum

Het is niet de eerste keer dat er binnen de vrouwenbeweging en binnen het gelijke kansenbeleid aandacht uitgaat naar "seksisme" en "genderstereotypen". Resultaten van eerdere projecten kan u terugvinden in het Amazone-Informatiecentrum. Wij geven u hieronder een voorsmaakje.

Uiteraard blijft Amazone ook op dit moment informatie verzamelen in verband met "seksisme" en "genderstereotypen", in zoverre deze afkomstig is of financieel ondersteund wordt door overheden of uitgaat van vrouwenverenigingen of het bredere middenveld. Spoor deze op via onze online catalogus.


Auteurs: adresgegevens van verenigingen en officiële instellingen voor gelijke kansen v/m

Deze rijke verzameling aan campagnes, tools en projecten rond genderstereotypen is grotendeels te danken aan de inzet en de creativiteit van vrouwenverenigingen of kwamen tot stand op vraag van instellingen voor gelijke kansen van vrouwen en mannen. Een uitgelezen kans om de auteurs ervan even in de kijker te zetten. Vergeet ook niet de Amazone-databank "Verenigingen voor gelijkheid" te raadplegen. Deze databank bevat een overzicht van vrouwenverenigingen en verenigingen die werken aan gelijkheid in België. Federale, regionale en provinciale officiële gelijke kansenactoren kan u dan weer terugvinden in de webrubriek "Beleidsorganen in België". En kijk ook wat de collectie van het Amazone-Informatiecentrum te bieden heeft.