Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaanderen

Vlaamse Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioritieten 2012-2013

In december 2012 presenteerde Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet zijn Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2012-2013 aan het Vlaams Parlement.

De beleidsbrief is opgesplitst in 2 grote delen. Deel 1 behandelt de horizontale en de verticale component van het gelijke kansenbeleid. Deel 2 focust op het gelijke behandelings- of antidiscriminatiebeleid. Een "managementsamenvatting" leidt de beleidsbrief in.

Deze beleidsbrief bevat een overzicht aan realisaties in 2012 en een prospectie naar beleidsdoelen in 2013. Het horizontale gelijke kansenbeleid volgt de Open Coördinatiemethode (OCM) waardoor er een gelijkkansenperspectief wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen onder leiding van de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Het Vlaamse gelijke kansenbeleid focust op een aantal discriminatiegronden: gender, handicap en seksuele identiteit. Centraal staan daarnaast toegankelijkheid, partnerschappen met het middenveld, de academische wereld en andere bestuursniveaus waar nodig en beeldvorming. Een laatste luik dat steeds meer aandacht krijgt binnen het Vlaamse gelijke behandelingsbeleid is het discriminatierecht.

De minister formuleert in zijn beleidsbrief 17 strategische doelstellingen, die telkens worden geconcretiseerd met operationele doelstellingen.

 • SD 1. Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun werking.
 • SD 2 De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.
 • SD 3 Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
 • SD 4 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishouden zorgtaken.
 • SD 5 Het uitwerken van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. media).
 • SD 6 Het thema ‘handicap’ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams gelijkekansenbeleid
 • SD 7 De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
 • SD 8 Het verhogen van het welbevinden van holebi’s en transgenders.
 • SD 9 De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendergemeenschap.
 • SD 10 Ook buiten de Vlaamse grenzen de gelijke kansen van holebi’s en transgenders verhogen.
 • SD 11 De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
 • SD 12 Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor iedereen leesbaar en verstaanbaar.
 • SD 13 Het bestrijden van specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen
 • SD 14 Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkekansenbeleid de nodige aandacht.
 • SD 15 Het gelijkekansenbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners en in een multilevelsetting.
 • SD 16 De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi’s en hetero’s in de media is genuanceerd en niet stereotyperend.
 • SD 17 Feitelijke discriminaties worden bestreden

Een greep uit de concrete realisaties voor 2013:

 • integratie van de ’quick scan’ in de RIA, de regelingsimpactanalyse
 • actualisering van de ’genderklik’-website en uitbreiding van de ’genderklik’-campagne via advertenties en sociale media
 • bruikbare clausules die kunnen ingezet worden bij huwelijks- of samenlevingscontracten met verspreiding van een folder i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
 • opstelling van een Vlaams Actieplan ’Bestrijding van de loonkloof mannen-vrouwen’
 • vernieuwde brochure ’Vaders en ouderschapsverlof’
 • herwerkte versie van ’Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’
 • pilootproject ’Transgender contactpunt’ in het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek aan de UZ Gent
 • workshops voor allochtone papa’s en een "Brusselse vaderweek" in april 2013

Ook op structureel vlak beweegt er heel wat in het Vlaamse gelijke kansen- en antidiscriminatiebeleid. Zo sloot de Vlaamse Regering eind juli 2012 een samenwerkingsovereenkomst af met de andere deelstaten en de federale overheid voor de oprichting van een gemeenschappelijk onafhankelijk gelijkheidsorgaan: het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, dat van start zal gaan op 30 juni 2013. De dertien lokale Meldpunten Discriminatie die Vlaanderen de voorbije jaren heeft opgericht, worden erin opgenomen. In 2013 zal ook, na een kerntakendebat, een akkoord gesloten worden over de interfederalisering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Anderzijds kreeg het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (SGKB) dat een consortium is van vijf Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel, een nieuwe termijn van 4 jaar (2012-2015). Dit steunpunt voert onderzoek uit over de thema’s discriminatierecht, handicap, gender en seksuele identiteit. Voor het gelijke kansenmiddenveld wordt dan weer een nieuw subsidiëringskader uitgewerkt. Vandaag werkt de minister structureel samen met volgende organisaties: RoSa, NVR, VOK, Ella, The Belgian Pride, Cavaria en GRIP.

Consulteer de Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2012-2013.

Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3