Logo Printen Logo RSS logo facebook

Evoluties in 2012

In deze rubriek vindt u nieuwsberichten over evoluties in het genderbeleid in België, Europa en wereldwijd uit 2012. U kan er ook onze Elekt@ specials raadplegen.

Beleidsvoorstellen van zij-kant voor een gelijke beloning v/m

Beleidsvoorstellen van zij-kant voor een gelijke beloning v/m

zij-kant is blij met de goedkeuring op 8 maart 2012 van het "Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof" [1], een wettelijke maatregel waarvan de organisatie al sinds 2005 voorstander is. Naar (...)


OESO Genderinitiatief

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) lanceert het "genderinitiatief" ("Gender Initiative"). De OESO erkent het belang van gender en lanceerde daarom een (...)


Ouderschapsverlof naar 4 maanden

Ouderschapsverlof naar 4 maanden

Duur van het ouderschapsverlof Ouders zullen in de toekomst recht hebben op een langer ouderschapsverlof. Op 23 maart j.l. besliste de Ministerraad om de duur van het ouderschapsverlof uit te (...)


Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

[1]De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn. De quota moeten een cultuurverandering teweeg brengen die (...)


Vlaams decreet kinderopvang goedgekeurd

Op woensdag 27 maart 2012 keurde het Vlaams Parlement het "Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters" goed. Waarom nieuw decreet nodig? Het Vlaamse Decreet (...)


Groen licht voor "Ordonnantie gender mainstreaming" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Groen licht voor "Ordonnantie gender mainstreaming" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brusselse parlement keurde op 29 maart 2012 de ordonnantie “gender mainstreaming” goed. Hierdoor wordt de Brusselse regering in de toekomst verplicht om, onder andere via een “gendertest”, op (...)


Het VOK en Vie Féminine reageren op de daling van de werkloosheidsuitkeringen

Het VOK en Vie Féminine reageren op de daling van de werkloosheidsuitkeringen

Daling werkloosheidsuitkeringen brengt vooral vrouwen in de problemen Persbericht van het Vrouwen Overleg Komitee en Vie Féminine De sociaal-economische positie van vrouwen en mannen is erg (...)


VOK vraagt zorgkloofmeting

VOK vraagt zorgkloofmeting

Persmededeling Vrouwen Overleg Komitee Op moederdag vraagt VOK zorgkloofmeting Brussel, 12 mei 2012 – Moederdag zet moeders in de bloemen. En terecht. Moeders nemen vandaag het leeuwenaandeel (...)


De vrouwenraden in België maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR): Memorandum: tien punten voor een lokaal gelijkekansenbeleid v/m De aandachtspunten situeren zich op de volgende terreinen, cryptisch omschreven: 1. (...)


Naam van het kind

Naam van het kind

Standpunt Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) Omwille van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, beveelt het IGVM aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat (...)


Rio+20: gendergelijkheid als onderdeel van duurzaamheid

Rio+20: gendergelijkheid als onderdeel van duurzaamheid

Van 20 tot 22 juni 2012 organiseerden de Verenigde Naties, 20 jaar na de eerste Aardetop (Rio de Janeiro 1992), een nieuwe Top voor duurzame ontwikkeling. Want hoewel de lidstaten van de VN in (...)


BHG krijgt eigen Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

BHG krijgt eigen Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

Op 19 juli 2012 keurde de Brusselse regering de oprichting van een Brusselse Adviesraad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen definitief goed. De Raad heeft als belangrijkste opdracht (...)


Minister Milquet steunt quota-voorstel van EU-commisaris Reding

Minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, heeft samen met haar Franse en Oostenrijkse collega’s haar steun uitgedrukt voor het ontwerp van richtlijn om vrouwenquota in de raden van bestuur van (...)


UN Women opent online discussie over ongelijkheid in het kader van het overleg over de post-2015 agenda

UN Women leidt samen met UNICEF UN de Development Group Global Thematic Consultation on Inequalities. De eerste van een reeks online discussies over ongelijkheid ging van start of 3 oktober, en (...)


Verdrag Raad van Europa over geweld tegen vrouwen

België ondertekent het Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO). Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Minister van Justitie (...)


Oproep voor een Europees jaar van de combinatie werk-gezin

Coface, de koepel van Europese gezinsorganisaties, wijst op de noodzaak om de combinatie gezin-werk op de Europese politieke agenda te houden. Daarom ging Coface een alliantie aan met 14 andere (...)


Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen vergroot bestaansonzekerheid van veel vrouwen

In reactie tegen de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, heeft het Feministisch Sociaal-Economisch Platform op 30 oktober een nieuw persbericht gepubliceerd. Lees nu de persmededeling (...)


Een interfederale coördinatiewerkgroep gender mainstreaming en de opstelling van een federaal plan gender mainstreaming

In België wordt “gender mainstreaming” verplicht door de wet van 12 januari 2007. Deze wet heeft tot gevolg dat aandacht voor “gender” moet worden beschouwd als een transversale strategie die (...)


Een EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016

4. Een EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016

Europees beleid De Commissie heeft op 19 juni 2012 de "EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016" goedgekeurd. Deze strategie omvat een reeks concrete en praktische maatregelen (...)


Wettelijke maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

10. Wettelijke maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Het Parlement keurde op 8 maart 2012 het "Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen" goed, waardoor bedrijven verplicht worden een genderneutraal beleid te voeren. (...)


11 oktober 2012: Eerste internationale dag van het meisje

Eind 2011 jaar besliste de VN om 11 oktober uit te roepen tot de Internationale dag van het meisje, om zo de aandacht te vestigen op de mensenrechten van meisjes, en op de ongelijkheid die er (...)


Internationale Vrouwendag 2012

20. Internationale Vrouwendag 2012

Hieronder vindt u een selectie van activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Internationale Vrouwendag 2012. Zij werden ingedeeld naargelang zij door vrouwenverenigingen dan wel door overheden op touw werden gezet.


25/11/2012: Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen: campagnes en beleid in België

25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Geweld Op Vrouwen. Daarom organiseren niet-gouvernementele organisaties en overheden van alle bestuursniveaus (...)

Zondag 25 november 2012 |

De Nederlandstalige Vrouwenraad vraagt een genderimpactanalyse van de persioenhervormingen

30. De Nederlandstalige Vrouwenraad vraagt een genderimpactanalyse van de persioenhervormingen

De Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) volgt de recente wijzigingen in de wettelijke pensioenopbouw van werkne(e)m(st)ers op de voet en stelde een lijvig dossier op over de pensioenhervormingen. (...)


De Europese Lobby geeft commentaar op het "EU-witboek over de pensioenen"

40. De Europese Lobby geeft commentaar op het "EU-witboek over de pensioenen"

Op 16 februari 2012 stelde de EU het "Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen (2012)" voor. Dit EU-witboek over de pensioenen kwam er omdat er een oplossing moet (...)


De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

50. De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

Het Deens voorzitterschap van de Europese Unie ging van start op 1 januari 2012 en zal duren tot 30 juni van dit jaar en formuleerde zelf 3 prioriteiten op het vlak van gendergelijkheid. [1] [2] (...)


Aandacht voor gender tijdens het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

60. Aandacht voor gender tijdens het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

Het Deense voorzitterschap van de EU stelt op het vlak van gendergelijkheid 3 dossiers centraal: vrouwen en milieu vrouwen in bestuursraden stereotiepe studiekeuze. Hieronder vindt u (...)


1712 : één centraal meldpunt voor geweld en misbruik

 1712 : één centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Vanaf 13 maart bestaat er in Vlaanderen 1 centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat (...)


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6