Logo Printen Logo RSS logo facebook

Archief 2013

De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Iers Voorzitterschap van de Europese Unie

De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Iers Voorzitterschap van de Europese Unie

Op 1 januari 2013 nam Ierland het voorzitterschap van de Europese Unie over. Naar aanleiding hiervan roept de Europese Vrouwenlobby (EWL) Ierland op om vrouwenrechten prominent op de agenda te (...)


Tweede editie AUWCH Award

Tweede editie AUWCH Award

Stemming voorbij. Laureaat AUWCH Award 2012 is Tom Heremans


Nieuwe publicatie: "Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies"

Nieuwe publicatie: "Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies"

De Nordic Council of Ministers publiceerde een nieuw boek over mensenhandel, "Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies". Hierin wordt een vergelijkende studie gemaakt (...)


Nieuwe webmodule "Jongens en meisjes: een duik in het verleden", een AVG-project

Nieuwe webmodule "Jongens en meisjes: een duik in het verleden", een AVG-project

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis heeft de webmodule "Jongens en meisjes: een duik in het verleden" ontwikkeld. Het vertrekpunt voor deze website is de tentoonstelling "Jongens en (...)


Aandacht voor middenveld en gender tijdens het World Economic Forum 2013

Aandacht voor middenveld en gender tijdens het World Economic Forum 2013

Gisteren opende in Davos (Zwitserland) de jaarlijkse editie van het World Economic Forum (WEF). Het World Economic Forum is een onafhankelijke internationale organisatie die wereldwijde (...)


Deadline: 17/2/2013: Doe mee aan de fotowedstrijd "Burgers in Actie"

Deadline: 17/2/2013: Doe mee aan de fotowedstrijd "Burgers in Actie"

Initiatief Het Platform Vrouw en Maatschappij van Fedactio organiseert in het kader van het Europees Jaar van de Burger 2013 een fotowedstrijd. Door de beeldende kracht en de universele taal (...)


Het beroepsgeheim doorbreken om nee te zeggen tegen geweld

Het beroepsgeheim doorbreken om nee te zeggen tegen geweld Brussel, 1/03/2013 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart 2013 het artikel 458bis van de (...)


Gloednieuwe blog voor Documentatiecentrum van Amazone

Gloednieuwe blog voor Documentatiecentrum van Amazone

Nieuwe blog voor het documentatiecentrum van Amazone Het documentatiecentrum rond gelijke kansen en de vrouwenbeweging van Amazone presenteert haar nieuwe blog. De blog biedt rechtstreekse (...)


Nieuwe Vlaamse campagne tegen partnergeweld

Nieuwe Vlaamse campagne tegen partnergeweld

De hulplijn 1712 start op 4 maart 2013 een nieuwe campagne tegen partnergeweld. Via vier affiches in het straatbeeld wordt de burger geïnformeerd over het meldpunt. De vier beelden maken duidelijk (...)


Historisch akkoord tijdens de 57ste zitting van de CSW. Vrouwenraad zet enkele kanttekeningen

Historisch akkoord tijdens de 57ste zitting van de CSW. Vrouwenraad zet enkele kanttekeningen

Michelle Bachelet, uitvoerend directeur van UN Women is verheugd met de resultaten van de 57ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw. [1] VN Secretaris-generaal Ban-Kimoon (...)


Het Europees Parlement buigt zich over het genderevenwicht in bestuursraden en het topmanagement

Op 20 maart wisselden de co-rapporteurs en de leden van de Commissies FEMM en JURI van het Europees Parlement van gedachten over het Voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie inzake de (...)


IGVM lanceert website over loonkloof

IGVM lanceert website over loonkloof

Op 27 maart 2013 lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een nieuwe website, www.loonkloof.be, waarop de officiële cijfers en tendensen van de loonkloof in België te vinden (...)


KVLV vernieuwt nationaal bestuur

KVLV vernieuwt nationaal bestuur

Het nationaal bestuur van KVLV is er klaar voor om Vrouwen met vaart de komende vijf jaar te besturen. Zes nieuwe getalenteerde vrijwilligers en zes gemotiveerde beroepskrachten hebben er zin! (...)


Ondertekening van de "Charte de l’égalité des chances pour les communes wallonnes"

Ondertekening van de "Charte de l'égalité des chances pour les communes wallonnes"

Op 3 mei 2013 nodigt de Waalse minister voor Gelijke Kansen Eliane Tillieux, in samenwerking met de vzw Genderatwork de Waalse steden en gemeenten uit om een charter voor gelijkheid te (...)


Randstad onderzoekt houding tegenover vrouwelijke leidinggevenden

Randstad onderzoekt houding tegenover vrouwelijke leidinggevenden

Randstad, als een belangrijke human resources dienstverlener in België, lanceert sinds 2003 een "Workmonitor". De Randstad Workmonitor werd voor het eerst gelanceerd in 2003 en neemt 32 landen (...)


Nieuwe studie EP: The recruitment practices in top management and non-executive directors’ positions in Europe

Nieuwe studie EP: The recruitment practices in top management and non-executive directors' positions in Europe

De studie "The recruitment practices in top management and non-executive directors’ positions in Europe" gaat na welke hinderpalen er bestaan voor de aanwerving van vrouwen in het topmanagement en (...)


EU-verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012

EU-verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012

In bijlage bij het "2012 Rapport over de toepassing van het "EU Handvest van de grondrechten van de Europese Unie" verscheen het "Verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en (...)


Middenveld wil democratischer, socialer en duurzamer Europa

Middenveld wil democratischer, socialer en duurzamer Europa

Deze morgend (14/5/2013) presenteerden middenveldorganisaties (waaronder de Europese Vrouwenlobby) een gezamelijk rapport in het Europees Parlement met landenspecifieke aanbevelingen voor 2013 op (...)


Het VOK vraagt adequate aanpak van verkrachting

Op 10 juni 2013 stond de evaluatie van het Nationaal Actieplan (NAP) in de strijd tegen partnergeweld en huiselijk geweld op de agenda tijdens de Interministeriële Conferentie (IMC) “Integratie in (...)


Gedwongen huwelijken in Brussel: nieuwe studie

"Gedwongen huwelijken" is één van de aandachtspunten in het NAP Geweld. Vandaar dat op vraag van vice-eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en van de (...)


Europese Vrouwenlobby publiceert "Barometer over verkrachting"

Europese Vrouwenlobby publiceert "Barometer over verkrachting"

Op 18 juni 2013 werd in het Europees Parlement de «Barometer on Rape in Europe 2013» («Barometer over verkrachting in Europa 2013») voorgesteld, die werd gerealiseerd door het «Observatory on (...)


Het VOK reageert op nieuwe WHO-rapport over geweld tegen vrouwen

VOK reageert op het nieuwe rapport van het WHO over het geweld op vrouwen met een persmededeling: Vrouwen Overleg Komitee pleit voor eigen-kracht-conferenties bij aanpak van partnergeweld (...)


Vooruitgang voor vrouwen volgens het "The Millennium Development Goals Report 2013"?

Vooruitgang voor vrouwen volgens het "The Millennium Development Goals Report 2013"?

Op 1 juli 2013 werd "The Millennium Development Goals Report 2013" voorgesteld. Twee doelstellingen hebben betrekking op vrouwen, namelijk doelstelling 3 en doelstelling 5. Doelstelling 3 (...)


Nieuwe tool in strijd tegen eergerelateerd geweld

Nieuwe tool in strijd tegen eergerelateerd geweld

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelt een sensibiliserings- en informatiebrochure beschikbaar voor alle professionals (artsen, politiemensen, leerkrachten, enz.) die in (...)


Zomernieuws: salad bar blijft open!

Zomernieuws: salad bar blijft open!

Het Amazone Informatiecentrum: is gesloten van 26 juli tot en met 7 augustus 2013. Het Amazone restaurant is gesloten tussen 12 en 23 augustus, maar de salad bar: is open in de zomermaanden (...)


Welkom aan onze nieuwe adjunct-directrice!

Welkom aan onze nieuwe adjunct-directrice!

Sinds kort is Marleen Teugels aan de slag bij Amazone als adjunct-directrice. Ze is verantwoordelijk voor communicatie en netwerking, strategische planning, het aansturen van interne processen en (...)


Welkom aan onze nieuwe adjunct-directrice!

Rise against rape! Onderteken nu de petitie!

<i>Rise against rape!</i> Onderteken nu de petitie!

Fightback, de Vrouwenraad en de Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) zeggen nee tegen ongestrafte verkrachtingen. "In België telde het parket in 2011 4083 feiten, dat is gemiddeld (...)


Naar meer genderevenwicht bij de politie?!

Naar meer genderevenwicht bij de politie?!

Op dit moment is er nauwelijks sprake van gendergelijkheid binnen de politie. Zo telde de geïntegreerde politie in maart 2013 amper 3% vrouwen als hoofdcommissaris en 10,8% als hoofdinspectrice. (...)


De conventie van New York, 65 jaar later: Internationale conferentie tegen de seksuele uitbuiting

De conventie van New York, 65 jaar later: Internationale conferentie tegen de seksuele uitbuiting

Op 30 september j.l. organiseerde Joëlle Milquet, vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, samen met Najat Vallaud-Belkacem, minister van Vrouwenrechten en woordvoerster van (...)


Samen voor een prostitutievrij Europa

Samen voor een prostitutievrij Europa

Op 1 oktober 2013 ondertekenden 53 Europese parlementsleden uit verschillende landen en behorend tot diverse politieke families de Brusselse oproep ‘Together for a Europe free from prostitution’. (...)


Rouwbetuiging naar aanleiding van het overlijden van minister van staat, de heer Wilfried Martens

Rouwbetuiging naar aanleiding van het overlijden van minister van staat, de heer Wilfried Martens

De Voorzitster, de Raad van Bestuur, de Directie en de medewerkers/-werksters van Amazone vzw, het federaal resources- en documentatiecentrum voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, betuigen (...)


Internationale dag van de plattelandsvrouwen

Internationale dag van de plattelandsvrouwen

#ruralwomen 15 oktober werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot de "internationale dag van de plattelandsvrouwen" bij resolutie 62/136. De Commissie voor de (...)


Eerste nationale onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie

Eerste nationale onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie

Op 7 oktober ging het eerste nationale onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie van start. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille introduceerde de studie in (...)


UN Women of hoe schokkend een sensibilisatiecampagne rond seksisme kan zijn

UN Women of hoe schokkend een sensibilisatiecampagne rond seksisme kan zijn

UN Women is een grote sensibilisatiecampagne rond seksisme begonnen (Christopher Hunt, Ogilvy & Mather, Dubai). De campagne toont portretten van 4 verschillende vrouwen waarvan de mond (...)


Security Council Resolution 2122: nieuwe VN-resolutie rond vrouwen, vrede en veiligheid

Security Council Resolution 2122: nieuwe VN-resolutie rond vrouwen, vrede en veiligheid

Op 18 oktober nam de VN Veiligheidsraad na een lang debat Resolutie 2122(2013) aan. Deze resolutie bevestigt formeel de eerdere resoluties 1325(2000), 1820(2008), 1888(2009), 1889(2009), (...)


België van 12 naar 11 in de Global Gender Gap Index 2013

België van 12 naar 11 in de Global Gender Gap Index 2013

Het World Economic Forum (WEF) publiceerde voor de 8ste keer op rij The Global Gender Gap Index en meet de genderkloof in 136 landen aan de hand van vier criteria: politiek, economie, onderwijs (...)


Tienerzwangerschappen, focus van het "State of the World’s Population report 2013"

Tienerzwangerschappen, focus van het "State of the World's Population report 2013"

UNFPA, het United Nations Population Fund, bracht op 30 oktober het "The State of the World’s Population 2013" uit met als titel "Motherhood in Childhood : facing the challenge of adolescent (...)


Brochure: Vrouwenkracht is vredesmacht

Brochure: <em>Vrouwenkracht is vredesmacht</em>

"De Vrouwenraad heeft met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een brochure uitgebracht voor al wie begaan is met vrouwen en hun rol bij vredesprocessen, bij de (...)


Campagne "Blijf niet ijskoud voor partnergeweld"

Campagne "Blijf niet ijskoud voor partnergeweld"

Van 22 oktober tot 16 november 2013 informeren de vrouwenorganisaties VIVA-SVV en zij-kant mannen en vrouwen over de manier waarop ze als getuige kunnen reageren op het geweld. Onder het motto (...)


EWL publiceert feministische index: Women’s Watch 2012-2013

EWL publiceert feministische index: Women's Watch 2012-2013

De Europese Vrouwenlobby (EWL) heeft een nieuw rapport over vrouwenrechten gepubliceerd, en wil hiermee een feministisch alternatief bieden voor de bestaande Europese rapporten over gendergelijkheid. [1]


Nieuwe prijs voor inspirerende overheidsbedrijven

Nieuwe prijs voor inspirerende overheidsbedrijven

Naast een award voor "Onderneming van het Jaar", zal EY begin volgend jaar ook voor het eerst een prijs uitreiken aan "Overheidsorganisatie van het Jaar". In plaats van te focussen op groei, (...)


Huishoudsters schrijven culinaire bundel

Huishoudsters schrijven culinaire bundel

Onze (Ge)Rechten: Recepten uit de verborgen wereldkeuken is een exclusief kookboek van 25 huishoudsters in samenwerking met de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.). Met deze (...)


Child, Early and Forced Marriage : Een studie van de WLUML

Child, Early and Forced Marriage : Een studie van de WLUML

Women Living Under Muslim Laws (WLUML) voerde een uitgebreid onderzoek naar kinderhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken. De studie werd verricht in samenwerking met de (...)


Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014!

Prettige feestdagen en een schitterend 2014! ©Nora Theys Klik op het beeld om te vergroten


Beste wensen voor 2014!

Commission on the Status of Women : 4 - 15 maart 2013

Commission on the Status of Women : 4 - 15 maart 2013

Van 4 tot 15 maart houdt de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) haar 57ste zitting te New York in de zetel van de Verenigde Naties. Het prioritaire thema van deze vergadering is de uitroeiing en de preventie van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes . Daarnaast staan de evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen, met inbegrip van de zorgen gegeven in het kader van HIV/AIDS en belangrijke vragen m.b.t.gendergelijkheid in het kader van de ontwikkelingen na 2015 op de agenda. Ook blikt men reeds vooruit naar het thema voor 2014, namelijk Uitdagingen en realisaties bij de implementatie van de Milleniumdoelstellingen voor vrouwen en meisjes. België werd er vertegenwoordigd door minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet.


6 februari: internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis

Vrouwenbesnijdenis wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het recht van vrouwen en meisjes op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid. Daarom riep de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, 6 februari uit tot de internationale dag tegen FGM (Female Genital Mutilation). Binnen de vrouwenbeweging houdt GAMS zich bezig met deze problematiek.


7de CEDAW-verslag van de Belgische regering

7de CEDAW-verslag van de Belgische regering

Het Belgisch officieel rapport In oktober 2012 diende België zijn 7de CEDAW-verslag (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen) in bij de Verenigde Naties. Het (...)


11/10/2013: Internationale dag van het meisje: "Innovating for Girls’ Education"

11/10/2013: Internationale dag van het meisje: "Innovating for Girls' Education"

Vandaag, 13/10/2013, wordt voor de tweede keer de internationale dag van het meisje gehouden. Vragen om de aandacht voor de mensenrechten van meisjes en voor de ongelijkheid die er wereldwijd (...)


11/11: STERE -OH!-TIEP: 42ste Vrouwendag

11/11: STERE -OH!-TIEP: 42ste Vrouwendag

Het is bijna zo ver. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) deed het weer. Nog 4.../3.../2.../1 keer slapen en de 42ste Vrouwendag gaat van start! Thema van dit jaar: (gender)stereotypen. De dag (...)


25 november: Orange the World in 16 Days!: 16 Days of Activism Against Gender Violence 2013

25 november: Orange the World in 16 Days!: 16 Days of Activism Against Gender Violence 2013

Orange the World in 16 Days!: 16 Days of Activism Against Gender Violence 2013 De Tsunami Ook dit jaar (2013) overspoelt "UNITE to say no to violence" de sociale media met een tsunami aan (...)


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3