Logo Printen Logo RSS logo facebook

Federaal België

Minister Milquet presenteert het werkplan voor gelijke kansen 2013

Op 21 december 2012 stelde vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, haar Algemene beleidsnota "Gelijke Kansen" voor in de Kamer.

De Algemene beleidsnota omvat 2 luiken:
1) Gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen
2) Discriminatiebestrijden en interculturaliteit bevorderen.

In het luik "Gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen" komen de volgende actiepunten aan bod:

1. Gendermainstreaming waarborgen
2. Discriminatie op het werk bestrijden
3. Geweld tegen vrouwen en partnergeweld bestrijden
4. Nationaal actieplan vrouwen binnen de politie
5. Een wettelijk kader voor seksisme opzetten
6. Overdracht van de naam aan het kind
7. Follow-up van de antidiscriminatiewet van 2007 rond gender die, de toegestane beperkingen voor goederen en diensten op basis van geslacht, bepaalt
8. Politieke pariteit
9. Interfederalisering van het Instituut
10. Toepassing van de Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad
11. Een ambitieus internationaal beleid op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen

Het luik "Discriminatie bestrijden en interculturaliteit bevorderen" bevat de volgende actiepunten:
1. Het Burgerpact
2. Een programma ter bestrijding van discriminatie
3. Toegang tot werk en tot alle sociaal-professionele sectoren
4. Holebi’s en transgenders.

Concreet worden er op het vlak van de bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor 2013 een aantal nieuwe rapporten, evenementen en maatregelen aangekondigd.

Rapporten in voorbereiding zijn een nationaal actieplan voor vrouwen binnen de politie, een nieuw actieplan in het kader van de toepassing van resolutie 1325 en een omzendbrief voor die de opvolging van klachten over discriminatie en haatdelicten moet mogelijk maken. Tegen december 2013 zal er ook opnieuw een "Peking"-rapport worden opgesteld en overgemaakt aan het Parlement.

Aangekondigde evenementen zijn:

  • maart 2013: een seminarie rond de thematiek ‘vrouwen en politie’
  • september 2013: dubbelevenementen in samenwerking Franse minister voor vrouwenrechten, Najat Vallaud-Belkacem:
    • een Europees Vrouwenforum, een forum van Europese politieke leiders, voornamelijk in het kader van de Beijing +20 en strijd tegen de achteruitgang van vrouwenrechten. Dit Europees forum zal georganiseerd worden
    • een grote internationale conferentie over de 65ste verjaardag van het Verdrag van New York inzake de bestrijding van mensenhandel en prostitutie
  • een colloquium rond eer-gerelateerd geweld

Verder zullen er een geheel aantal maatregelen genomen worden rond ondermeer de opstelling van een wettelijk kader voor seksisme, de overdracht van de naam aan het kind, de evaluatie van de genderwet, ...

Consulteer de Algemene beleidsnota "gelijke kansen" van 21/12/12.

Nieuwsberichten


Kalender

« Juli 2018 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5