Logo Printen Logo RSS logo facebook

Evolutions en 2014

In deze rubriek vindt u nieuws over de evoluties in het genderbeleid in België, Europa en wereldwijd uit 2014.

Genderwet uitgebreid naar "seksisme"

Update: De Wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen, werd goedgekeurd op 22 mei 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 juli 2014. Hij werd van kracht op 3 augustus 2014.


Na de verkiezingen 2014

Na de verkiezingen 2014

Op 25 mei 2014 werden er voor de verschillend bestuursniveaus verkiezingen gehouden. Maar hoe zit het nu met de m/v-verdeling in de verschillende regeringen en wie vertegenwoordigt er ons nu (...)


Algemene beleidsnota Gelijk kansen (2014) van federaal minister Joëlle Milquet

2. Algemene beleidsnota Gelijk kansen (2014) van federaal minister Joëlle Milquet

Op 6 november 2013 stelde minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, haar Algemene Beleidsnota "Gelijke Kansen" voor aan het Parlement. Zij overliep de resultaten van het voorbije werkjaar en (...)


Adoptie voor kinderen niet langer nodig voor meemoeders in lesbische relatie

25. Adoptie voor kinderen niet langer nodig voor meemoeders in lesbische relatie

Vanaf 1 januari 2015 is het voor meemoeders in een lesbische relatie niet meer nodig om hun kind te adopteren om zo een afstammingsband met het kind te creëren. Deze wet, die eind maart werd (...)


Voortaan dubbele familienaam mogelijk

27. Voortaan dubbele familienaam mogelijk

Vanaf 1 juni trad de wet omtrent de dubbele naamgeving in werking. Na publicatie van de wet op 26 mei in het ­Staatsblad, verscheen meteen het Koninklijk Besluit waardoor de wet van kracht werd. (...)


Nu ook verruiming van federale "genderwet" van 10 mei 2007

31. Nu ook verruiming van federale "genderwet" van 10 mei 2007

Bij de implementatie van het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld worden er nu ook op federaal niveau stappen ondernomen om de anti-discriminatiewetgeving uit te breiden (...)


Gendergelijkheid cruciaal voor duurzame ontwikkeling

35. Gendergelijkheid cruciaal voor duurzame ontwikkeling

De Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) buigt zich jaarlijks over de positie van vrouwen en meisjes en over de internationale afspraken die gemaakt werden om hun situatie wereldwijd te (...)


EU voortgangsrapport voor gendergelijkheid 2013 is uit

36. EU voortgangsrapport voor gendergelijkheid 2013 is uit

Op 14/4/2014 verscheen het "Voortgangsrapport voor gendergelijkheid van de EU" voor 2013. Uit het rapport noteren wij als positief de goede studieresultaten en de groeiende werkgelegenheidsgraad (...)


RGK eist meer aandacht voor individualisering van rechten bij pensioenhervorming

44. RGK eist meer aandacht voor individualisering van rechten bij pensioenhervorming

Op 27 maart 2014 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers drie wetsontwerpen voor pensioenhervormingen goed: 1. Het wetsontwerp tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen (...)


Voortaan ook genderquota voor het Grondwettelijk Hof

44. Voortaan ook genderquota voor het Grondwettelijk Hof

Op 20 maart 2014 werd de "Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof" aangenomen. Door deze wet wordt het genderevenwicht in het (...)


Seksismewet: wat wil de vrouwenbeweging nu?

45. Seksismewet: wat wil de vrouwenbeweging nu?

De Federale regering diende op initiatief van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet op 17 januari een Wetsontwerp in ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van (...)


Een nieuwe stap in de Vlaamse anti discriminatiewetgeving

46. Een nieuwe stap in de Vlaamse anti discriminatiewetgeving

Decreetswijziging Op 19 maart keurde het Vlaams Parlement het "Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en (...)


Familienaam: een stand van zaken

47. Familienaam: een stand van zaken

Historiek De Kamer aanvaardde op 20 maart 2014 het wetsvoorstel rond de familienaam, waardoor een verdere kaap genomen werd op weg naar een meer gelijke behandeling van vrouwen en mannen in deze (...)


"Verkrachting, doorbreek de stilte" - hulpnaverkrachting.be

48. "Verkrachting, doorbreek de stilte" - hulpnaverkrachting.be

Nieuw beleid op vraag van de vrouwenbeweging Op 14 februari 2014, op Sint-Valentijn en op de dag van de wereldwijde actie van ’One Billion Rising’, werd er op federaal niveau een nationale (...)


Eerste verslag over het beleid inzake gender mainstreaming van de federale regering

49. Eerste verslag over het beleid inzake gender mainstreaming van de federale regering

Op 24 januari 2014 nam de Ministerraad akte van het eerste Verslag over het beleid van de federale regering inzake gender mainstreaming. De opstelling van dergelijk verslag was voorzien in de (...)


58ste zitting van de Commissie voor de Rechten van de Vrouw

50. 58ste zitting van de Commissie voor de Rechten van de Vrouw

Van 10 tot 21 maart 2014 heeft de 58ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw (Commission on the Status of Women - CSW) plaats in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6