Logo Printen Logo RSS logo facebook

Amazone, "National Focal Point" voor EIGE van België (2014-2018)

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) erkent Amazone, en ons Documentatiecentrum Genderbeleid, als steunpunt en expertisecentrum voor grijze literatuur (d.i. beleidsinformatie en teksten uit de vrouwenbeweging) op het gebied van genderbeleid in België voor een periode van 4 jaar.

Amazone wordt "National Focal Point"

Amazone antwoordde met succes op de Europese tender EIGE/2013/OPER/24, v.w.b. lot 2 (Belgium).

Hierdoor erkent het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) Amazone als steunpunt en expertisecentrum voor grijze literatuur (d.i. beleidsinformatie en teksten uit de vrouwenbeweging) op het gebied van genderbeleid in België voor een periode van 4 jaar.

Dit project bestaat in de eerste plaats uit de verzameling en documentaire behandeling van primaire en secundaire bronnen m.b.t. de 12 actieterreinen van het Peking Actieplatform, afkomstig van de verschillende overheden en van de vrouwenbeweging. Zo zal er aandacht worden besteed aan statistieken, beleidsdocumenten, goede praktijken, memoranda, thematische dossiers, wetgeving enz.

Daarnaast zal Amazone in het kader van deze tender ook interviews afnemen van belangrijke stakeholders op het gebied van gendergelijkheid, meer bepaald van experts uit overheden, het middenveld en de academische wereld.

Tot slot zal het Europees Instituut voor Gendergelijkheid beroep doen op Amazone als steunpunt en expertisecentrum voor secundaire en tertiaire bronnen. Dit betekent dat Amazone factsheets opgesteld door EIGE of vertalingen hiervan zal nalezen, belangrijke rapporten en studies zal samenvatten en informatie zal verstrekken over experts en gelijke kansenactoren in België.

Wij brengen u in herinnering dat het Amazone Documentatiecentrum ook partner is in de virtuele catalogus van EIGE, die meer dan 240.000 literatuurreferenties bevat. Meer hierover in dit artikel. Je kan de virtuele catalogus consulteren via deze rechtstreekse link.

EIGE logo Logo Amazone petit - 131 x 133 pixels - fichier JPG