Logo Printen Logo RSS logo facebook

Acties ▪ Projecten

Projecten

Amazone is regelmatig promotor van of partner in projecten. Sommige daarvan worden extern gefinancierd, bijvoorbeeld in het kader van een (Europees) programma rond gelijke kansen, andere financiert Amazone zelf. Het gaat steeds om projecten gericht op de ontwikkeling, de implementatie of de disseminatie van expertise op het terrein van gender en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wilt u meer weten over Amazon? Download ons activiteitenrapport 2016.

Netwerken

Amazone participeert actief in interlandelijke, Europese en internationale netwerken met als doel de professionaliteit te verhogen en de kloof tussen de verschillende actoren van het gelijkekansenbeleid te dichten.

Partnerschappen

Als kloppend hart van de vrouwenbeweging stimuleert Amazone synergieën tussen alle actoren die met gendergelijkheid bezig zijn. Amazone smeedt niet enkel binnen het Amazonehuis banden, ook buiten de muren werken we samen aan gendergelijkheid. We werken op regelmatige basis samen met heel diverse (vrouwen)organisaties rond tal van activiteiten waaronder lezingen, studiedagen, uitstapjes, enzovoort. Rode draad was steeds: gendergelijkheid.