Logo Printen Logo RSS logo facebook

Luxemburg

Luxembourg

Officiële instellingen

Ministère de l’Egalité des Chances (Ministerie van Gelijke Kansen) Taal: Frans Het ministerie doet beleidsvoorstellen, voert campagnes en onderneemt acties om de gelijkheid van v/m te bevorderen (...)


Verenigingen

Conseil National des Femmes du Luxembourg Taal: Frans De Conseil des Femmes is de koepelorganisatie van de vrouwenorganisaties en het lobbyorgaan bij uitstek v.w.b. de gelijkheid v/m in (...)


Informatie- en studiecentra

Cid-femmes Taal: Frans, Luxemburgs Dit Luxemburgse vrouwdocumentatiecentrum heeft een online catalogus met o.a CD’s m.b.t. het thema ‘vrouwen en muziek’. Je vindt er ook informatie over (...)