Art'mazone

Art’mazone

een tentoonstellingsruimte
voor vrouwelijke kunstenaars

Art’mazone vestigt de aandacht op de positie van vrouwen in de kunst, hun vertegenwoordiging, hun evolutie en hun toekomst. Vrouwelijke artiesten blijven te vaak in de schaduw van hun mannelijke collega’s staan. Het project wil daarom de spotlight op hen richten en hun creativiteit stimuleren.
 
Art’mazone is het artistieke project van Amazone, een vzw die opkomt voor gendergelijkheid en wordt gefinancierd door het Fonds Vriendinnen van Amazone.