11 februari: Internationale dag van vrouwen en meisjes in wetenschap

Image illustrant une scientifique

11 februari staan we stil bij het domein van de wetenschap en meer specifiek op welke manier meisjes/vrouwen hier een bijdrage bij geleverd hebben of in de toekomst zou kunnen leveren.

Wat is de Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap?

De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap is opgericht om gelijke toegang tot en volledige deelname aan de wetenschap voor iedereen te bevorderen. Nu blijkt dit echter nog niet zo te zijn. Slechts één op drie wetenschappers zijn vrouw, en slechts 35 procent van de wetenschappelijke studenten is vrouw. De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap is bijgevolg opgericht om genderstereotypen te doorbreken, gender- vooroordelen te trotseren en in te gaan tegen discriminatie die meisjes verhindert voor een STEM-studie of -carrière te kiezen.

Belangrijke vrouwen in wetenschap

Rolmodellen kunnen een belangrijke impact hebben op (jonge) meisjes om toch een studie te kiezen in een STEM- domein. Rolmodellen zijn namelijk een effectieve manier om genderstereotype associaties te verminderen en te door- breken.

Ter ere van de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap volgt hierna een opsomming van een aantal belangrijke vrouwen, die historisch of hedendaags gezien een belangrijke bijdrage geleverd hebben tot een van de STEM- domeinen.

Ada Lovelace (1815 – 1852)

Alhoewel meisjes in die tijd vooral opgeleid werden tot goede huisvrouw, had Ada’s moeder een ander plan voor de toekomst van haar dochter. Net zoals ze zelf wiskundeonderwijs genoten heeft, wil Ada’s moeder dezelfde onderwijskansen voor haar dochter. En gelukkig voor ons, kreeg Ada dus een wiskundige opleiding. Via haar onderwijzer komt Ada in contact met Charles Babbage, een goede vriend en mede-mathematicus. De uit- vinding van de rekenmachine staat onder zijn naam.

Ada en Babbage brainstormden over een machine dat zowel een programma met een geheel van instructies, opdrachten en operaties kon opslaan als gegevens kon bijhouden. Babbage noemde het idee pure fantasie, maar Ada was visionair genoeg om vanuit dit idee het eerste computer-programma te schrij-ven. Ada Lovelace ligt dus mee aan de basis van de uitvinding van onze hedendaagse computer.

Annie Easley (1933 – 2011)

In 1955 werd Annie Easley aangenomen als menselijke computer bij het huidige NASA, toen nog NACA (National Advisory Com-mittee for Aeronautics) genoemd. Ze werd één van de vier Afro-Amerikaanse werknemers, op een totaal van 2500. Wanneer de menselijke computers vervangen werden door mechanische, groeide ook zij mee met de technologische ontwikkelingen.

Ze werkte uiteindelijk 34 jaar voor NASA. In haar 34-jarige carrière leverde ze cruciale bijdragen aan de raket-systemen en de energie-technologieën van NASA. Zo hielp ze bijvoorbeeld mee aan het ontwikkelen en implementeren van een computercode die alter-natieve energietechnologie-ën analyse-erde, maar ook aan een project dat de schade aan de ozonlaag onderzocht.

Adele Goldberg (°1945)

Adele Goldberg was een Amerikaanse computer-wetenschapster, werkende bij Xerox PARC (Palo Alto Research Center) als laboratorium- en onderzoeks assistent. Later kreeg ze de positie van manager toe- gewezen en stond ze aan het hoofd van het System Concepts Laboratory. Samen met dit team ontwikkelde ze de programmeertaal ‘Smalltalk-80’. Deze taal werd uiteindelijk de inspiratiebron voor Steve Jobs’ Macintosh-besturings-systeem van de alombekende Apple computer. Zonder Adele Goldberg had de Apple- computer er waarschijnlijk helemaal anders uitgezien.

Kimberly Bryant (°1967)

Kimberly Bryant is voor-namelijk gekend als de oprichtster van Black Girls Code in 2011, een stichting die zoveel mogelijk zwarte meisjes wil leren program- meren. Bryant was toen ze zelf student was het enige (Afro- Amerikaanse) meisje in haar studierichting en kreeg vaak het gevoel niet thuis te horen in dergelijke technische domeinen. Toen haar dochter dezelfde interesses toonde met betrekking tot techniek en wetenschap, besloot Bryant dat haar dochter niet dezelfde gevoelens zou meemaken. Bryant creëerde zelf de leeromgeving voor haar dochter die ze zelf graag gehad had door Black Girls Code op te richten.

Valérie Tanghe

Alhoewel Valérie Tanghe tegenwoordig terug te vinden is op de lijst van Groen (en als hoofd van de Raad van Bestuur van ons Amazoneteam), heeft ze haar vermelding als rolmodel in het wetenschaps-domein te danken aan haar titel als ICT Woman of the Year 2023. Tanghe was namelijk gedurende twee jaar directeur van de technologietak bij Accenture. Deze positie verliet ze in januari 2024 om bedrijven zelfstandig te kunnen onder- steunen, maar ook om een politieke rol op te nemen binnen de partij Groen.

Valérie Tanghe studeerde elektronica aan de KU Leuven, waarbij ze zich in telecom specialiseerde. Dit was het startschot van haar carrière in de technologie, met als summum de functie van managing director bij de technology-afdeling van Accenture, waarvoor ze ook benoemd werd als ICT Woman of the Year 2023. Zelf geeft Valérie Tanghe aan dat Judith Resnik voor haar een belangrijk rolmodel geweest is om te staan waar ze stond, toen ze verkozen werd als ICT Woman of the Year. Zo zie je maar, ook nieuwe rolmodellen hebben hun eigen rolmodel gehad.


Kiara De Priest

Gerelateerde artikelen

Scroll naar boven