Onze geschiedenis

Amazone werd in 1995 opgericht door Miet Smet, toenmalig minister en staatssecretaris voor het gelijkekansenbeleid tussen vrouwen en mannen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om een infrastructuur te voorzien voor verschillende vrouwengroepen die zich op dat moment nergens goed konden ontplooien. Het doel was niet alleen om vrouwenorganisaties betere huisvesting en infrastructuur te bieden, maar ook om een plek te creëren waar ze elkaar konden ontmoeten en netwerken.

Amazone was destijds een baanbrekend idee: voor het eerst verzamelden allerlei vrouwenorganisaties zich onder één dak. Overkoepelende organisaties zoals vrouwenraden, organisaties die zich toelegden op onderzoek en verspreiding van feministische thema’s en standpunten, verenigingen met een specifiek thema, traditionele verenigingen, enz. Organisaties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië kwamen voor het eerst samen.

Ons huidige gebouw, in de Middaglijnstraat, was ooit een ministerie, een school en een privéwoning. De slogan “kruispunt van gendergelijkheid” verwijst enerzijds naar onze geografische ligging in Sint-Joost, op het kruispunt van de Middaglijnstraat, de Uniestraat en de Brialmontstraat, en anderzijds naar het kruispunt tussen vrouwenverenigingen, de academische wereld, de civiele maatschappij en de politiek, evenals het talenkruispunt. “Intersectioneel denken” is ook opgenomen in deze slogan, wat betekent dat we het concept van intersectionaliteit gekoppeld aan gender toepassen in onze ideologie en praktijk.

Bij Amazone hebben we een opendeurenbeleid. Dit betekent dat iedereen welkom is: zowel mensen uit de vrouwenbeweging als het maatschappelijk middenveld in de breedste zin van het woord en iedereen die zich inzet voor gelijke kansen. Dit beleid is gebaseerd op de overtuiging dat gelijke kansen niet alleen een vrouwenzaak is*.

Vrouwen*: we verwijzen naar iedereen die zichzelf herkent onder deze naam en stellen dat iedereen vrij is om zijn of haar eigen genderidentiteit te definiëren.

Scroll naar boven