GDPR: de privacyverklaring van Amazone

Vzw Amazone (hierna Amazone genoemd) draagt zorg voor uw privacy conform de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
In onderstaande tekst leggen we uit hoe Amazone uw persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt om uw ervaring zo optimaal mogelijk te maken.

WIE ZIJN WE?
Amazone is de verwerkingsverantwoordelijke.
Vzw Amazone Middaglijnstraat 10 1210 Sint-Joost-ten-Node info@amazone.be
Als u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dat via bovenstaande contactgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?
Nieuwsbrieven en Am@zonews
Als u zich inschrijft op een van onze nieuwsbrieven, slaan wij uw e-mailadres op. Deze gegevens worden gebruikt om onze nieuwsbrieven door te sturen en om u uit te nodigen voor evenementen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Mailchimp, die onze mailings verzorgt. Voor de beveiliging van uw gegevens heeft Amazone een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Mailchimp dat de veiligheid van uw gegevens contractueel verzekert op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.
Wij sturen u alleen nieuwsbrieven via Mailchimp als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt die op elk moment intrekken.
We bewaren de e-mails die we u sturen en kijken of u ze opent. Op die manier zijn we zeker dat we u relevante informatie sturen.
Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of voor een vraag over dit onderwerp: info@amazone.be

SOCIALE NETWERKEN
We maken gebruik van sociale netwerken om te communiceren over onze evenementen en voor Amazone-nieuws in het algemeen. Soms beantwoorden we reacties die gericht zijn aan ons.
Cookies
Amazone gebruikt cookies op haar site. De gegevens die verzameld worden via deze cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.
Foto’s
Tijdens onze evenementen worden foto’s genomen, enkel voor niet-commerciële communicatiedoeleinden. Als u niet op de foto wilt staan, laat het ons dan zeker weten. Wij geven de voorkeur aan overzichtsfoto’s i.p.v. close-ups.

MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?
Met niemand. Behalve als u een profiel heeft op Expertes.brussels. Uw contactgegevens worden dan soms doorgegeven aan journalisten of Raden van Bestuur wanneer zij daarom vragen. Dat is ook de reden waarom u zich heeft geregistreerd op de site.

HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
Wij hechten veel belang aan een goede bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen. Aangezien geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag volledig veilig is, kan Amazone geen absolute veiligheid garanderen. Uw account op Expertes.brussels is beveiligd met een wachtwoord. Wij adviseren u om deze zorgvuldig te kiezen en samen te stellen uit cijfers en leestekens.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten op uw persoonlijke gegevens. Als u zich wilt beroepen op een van deze rechten, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met Amazone door een e-mail te sturen naar info@amazone.be. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk beantwoorden, uiterlijk binnen de 30 dagen.
Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: u heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u bijhouden in te kijken. U kunt eventueel onjuiste of onvolledige gegevens laten wijzigen of verwijderen.
Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn of haar gegevens te laten wissen uit onze databases, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of de naleving van een wettelijke verplichting.
Recht om klacht in te dienen: als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.
Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan persoonsgegevens worden verzameld heeft het recht om op elk moment de toestemming zijn of haar toestemming in te trekken die hij/zij in het verleden heeft gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Recht op bezwaar: u heeft steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt zonder uw toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van een wettelijke basis.
Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens (tijdelijk) stop te zetten.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat dat leesbaar is voor de machine en die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment controleren en wijzigen door een e-mail te sturen naar info@amazone.be.

AMAZONE HOUDT U OP DE HOOGTE VAN ALLE WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID
Amazone zal dit privacybeleid in sommige gevallen aanpassen naar aanleiding van wijzigingen van diensten of privacywetgeving.
Amazone zal u systematisch informeren via haar website of via haar gebruikelijke communicatiekanalen over elke substantiële wijziging van een verwerkingsactiviteit. Wij zullen uw toestemming vragen voor nieuwe of gewijzigde verwerkingsactiviteiten als de privacywetgeving dit vereist.

 
 
 
 
 
 
 
Scroll naar boven