25 november: Internationale dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen

Image de collages féministes en lien avec la violence sexiste dans le cadre d'une manifestation

Op 25 november markeert de Verenigde Naties de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor de verschillende vormen van geweld waarmee vrouwen worden geconfronteerd. Waarom is deze dag zo belangrijk en wat is de oorsprong ervan?

Waarom is deze dag van belang?

Geweld tegen vrouwen is een probleem van alle tijden en van overal. Gendergerelateerd geweld kan vele vormen aannemen, zoals fysiek, digitaal, psychologisch, verbaal, economisch en seksueel. De Verenigde Naties heeft geweld tegen vrouwen erkend als een probleem op het gebied van volksgezondheid en ontwikkeling, met gevolgen voor veiligheid en openbare orde.

De directe gevolgen van dit geweld zijn aanzienlijk en treffen vrouwen op psychologisch, fysiek en emotioneel niveau, wat hun welzijn ernstig kan schaden. Dit resulteert vaak in klachten zoals depressie en angst. Bovendien zijn er indirecte gevolgen die de familie en de bredere samenleving treffen, met negatieve impact op zowel de fysieke als mentale gezondheid van vrouwen en daarmee samenhangende sociale en economische lasten.

Ontstaan van deze dag

Op 25 november 1960 werden de drie politieke activisten, bekend als de zusters Mirabal, in de Dominicaanse Republiek vermoord door overheidsagenten in opdracht van de dictator Rafael Trujillo, vanwege hun verzet tegen de onderdrukking van het regime.

Deze tragedie leidde tot de oprichting van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, en het initiatief mondde uit in de wereldwijde campagne “Orange the World” of “Oranje Dag”. Deze levendige kleur symboliseert een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

De campagne beslaat 16 dagen, van 25 november tot 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, en roept op tot actie tegen gendergerelateerd geweld.

Belang van Intersectionaliteit

Het belang van intersectionaliteit in de strijd tegen geweld tegen vrouwen is cruciaal. Het erkennen van de diverse aspecten van identiteit, zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, handicap en anderen, is essentieel om een volledig beeld te krijgen van de complexiteit van dit probleem.

Onderzoek, zoals dat van UN-WOMEN, toont aan dat kwetsbare groepen, waaronder mensen die zich identificeren als LGBTQIA+, onevenredig vaak slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om niet alleen gendergerelateerd geweld te bestrijden, maar ook de onderliggende discriminatie en ongelijkheid die bijdragen aan deze vormen van geweld.

En vandaag ?

Op 29 juni 2023 de #StopFeminicide-wet definitief werd goedgekeurd in België, gericht op de preventie en bestrijding van vrouwenmoorden en geweld. Toch blijft de strijd om geweld uit te bannen van cruciaal belang, gezien de dagelijkse impact op het leven van talloze vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Stien H.

Gerelateerde artikelen

Scroll naar boven