8 maart: Internationale vrouwendag

Dessin de femmes en transparence

8 maart staat jaarlijks in het teken van de vrouw: vrouwenrechten, gelijke behandeling, emancipatie… Dit zijn slechts enkele onderwerpen waar het op 8 maart, Internationale Vrouwendag, om draait. Na een vogelvlucht door de geschiedenis van de Internationale Vrouwendag, belanden we bij waarom het anno 2024 nog steeds belangrijk is een dag in te richten volledig in het teken van de vrouw.

8 maart doorheen de geschiedenis

  • Er is geen eenduidige reden waarom de Internationale Vrouwendag op 8 maart doorgaat. Er zijn echter vijf belangrijke data in het verleden die zouden kunnen wijzen waarom de keuze om de vrouw te vieren op 8 maart is gevallen.
  • 8 maart 1907: Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie, Stuttgart, Duitsland
  • 8 maart 1908: Amerikaanse arbeidersvrouwen in de kleding- en textielindustrie staken voor betere werkomstandigheden (achturige werkdag, afschaffing kinderarbeid…), kiesrecht voor vrouwen…
  • 8 maart 1909: Eerste Vrouwendag in de Verenigde Staten, ter herdenking van de opstand van 1908
  • 8 maart 1910: Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie, Kopenhagen, Denemarken
  • 8 maart 1917: Russische vrouwen starten de opstand tegen slechte arbeidsomstandigheden, oorlog en voedseltekort. Door de aansluiting van Russische mannen bij deze opstand komt de Russische Februarirevolutie tot stand.

Ondanks het besluit in 1910 om de Internationale Vrouwendag in stand te houden, wordt deze dag pas sinds 1978 erkend door de Verenigde Naties als officiële Internationale Vrouwendag.

In België zijn er echter twee dagen waarop vrouwen in vrouwen in de bloemetjes gezet worden: 8 maart en 11 november, onze Nationale Vrouwendag, oftewel V-dag genoemd. De V staat hier dan voor vrouw, vrijheid, verzet en victorie.

Huidige Internationale Vrouwendag en waarom deze nog steeds belangrijk is

De eerste Internationale Vrouwendagen werden opgericht met als doel het vrouwenstemrecht te bereiken. Nu vrouwen stemrecht verworven hebben, blijft de Internationale Vrouwendag echter een vaste waarde. Elk jaar wordt een nieuw thema uitgekozen, waarrond gewerkt wordt in relatie tot Internationale Vrouwendag. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn bijvoorbeeld tegen geweld, voor gelijke behandeling van vrouwen, voor het dichten van de loonkloof etc.

Er zijn reeds grote stappen gemaakt met betrekking tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar complete gendergelijkheid is nog niet bereikt. Dit valt op te merken bij domeinen als het onderwijs, de gezondheidssector, geweld … Ook de loonkloof is nog niet verdwenen. Aandacht voor de emancipatie van vrouwen en solidariteit met deze groep is dus nog steeds van belang.

Kiara de Prest

Gerelateerde artikelen

Scroll naar boven