Dekoloniaal ecofeminisme: een korte inleiding

De uitdagingen die een globale maatschappij met zich meebrengt zijn ingewikkeld en onderling verbonden. Seksisme, racisme en klimaatopwarming zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die toenemende vragen oproepen. Dekoloniaal ecofeminisme probeert een antwoord te bieden op deze moeilijkheden. Maar wat is dat, dekoloniaal ecofeminisme? En waarom is het zo belangrijk?

Een feministisch huwelijk

Dekoloniaal ecofeminisme vindt haar oorsprong in het huwelijk van twee concepten. Ecofeminisme legt de gelijkenissen bloot tussen vrouwenonderdrukking en natuurmisbruik. Het dominante kapitalistische gedachtegoed zou niet enkel zorgen voor achteruitgang van het milieu, maar ook voor seksisme en andere vormen van sociale onderdrukking. Dekoloniaal feminisme bekritiseert dan weer de dominante positie van westers feminisme, en toont aan hoe de focus op de problemen van (witte) vrouwen in Europa andere soorten onderdrukking overschaduwt.

“Ecofeminisme legt de gelijkenissen bloot tussen de onderdrukking van de vrouw en natuurmisbruik”

Epistemisch racisme

Beide theorieën kijken richting het epistemisch racisme als oorzaak voor de aangekaarte problemen. Dit soort racisme komt voor wanneer individuen of gemeenschappen neerkijken op alle kennis die buiten hun eigen paradigma is verworven. Zo nemen ze enkel wetenschap uit eigen maatschappij als waarheid aan en beschouwen ze culturele gebruiken, religies en soms ook mensen uit andere gebieden als minderwaardig.

Kolonisatie

Een schoolvoorbeeld van epistemisch racisme is kolonisatie, waar westerse kolonisten naar verre kusten trokken om de bevolking te ‘beschaven’ en te ‘ontwikkelen’. In de realiteit werd de bevolking uitgebuit en de natuur misbruikt in het voordeel van de westerse landen. Vooral vrouwen, mensen van kleur en inheemse bevolkingsgroepen werden disproportioneel getroffen. De link tussen natuurexploitatie, seksisme en racisme wordt hier duidelijk in de verf gezet. Dekoloniale ecofeministen ijveren dus ook voor een inclusief beleid, waarin een duidelijke link gelegd wordt tussen het vernietigen van natuur, de onderdrukking van vrouwen en de onderdrukking van de zwarte bevolking.

Meer weten?

Het huwelijk tussen ecofeminisme en dekoloniaal feminisme is een recente aftakking van het feminisme. Steeds meer onderzoekers, activisten en feministen scharen zich achter het concept. Wil je meer te weten komen dit onderwerp? In ons informatiecentrum kan je verschillende bronnen terugvinden voor meer informatie. Je kan onze online catalogus hier bekijken of een afspraak maken om langs te komen in ons fysiek centrum via docu@amazone.be.

Picture of Sara-Lynn Milis

Sara-Lynn Milis

Projecten & bronnencentrum

Gerelateerde artikelen

(Un)Equal Pay Day

Gendergelijkheid dient bekomen te worden tegen 2030,aldus de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Gelijk loon

Meer lezen
Scroll naar boven