Verkiezingen 2024: de eisen van feministische verenigingen

De federale, regionale en Europese verkiezingen staan voor de deur. Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus! Een belangrijk moment voor feministische en LGBTQIA+ verenigingen in ons land. Gendergelijkheid, vrouwenrechten* en de rechten van genderminderheden moeten hoog op de agenda staan van de volgende legislatuur. Met dit in gedachten verzamelt Amazone, het kruispunt voor gendergelijkheid in België, op deze pagina een niet-exhaustieve lijst van memoranda en manifesten van feministische en LGBTQIA+-verenigingen.

Het doel is om een overzicht te creeëren van de prioriteiten en ambities van de feministische bewegingen in België, niet alleen ten behoeve van de politieke besluitvormers, maar ook van elke burger die in juni 2024 gevraagd zal worden om te stemmen. Vanuit electoraal oogpunt is het de bedoeling om de variëteit en omvang van de feministische bekommernissen te tonen, gaande van gelijke verloning tot de strijd tegen gendergerelateerd geweld, inclusief abortusrechten en discriminatie op basis van geslacht.

De verkiezingen van 2024 zijn een cruciale kans om de agenda voor gendergelijkheid in België vooruit te helpen. Daarom willen we de essentiële rol van feministische bewegingen benadrukken in de opbouw van een eerlijkere en meer inclusieve samenleving.

*We verwijzen naar iedereen die zich identificeert met deze term en stellen dat iedereen vrij is om zijn of haar eigen genderidentiteit te definiëren.

Zie ook de reeks artikelen in Axelle magazine gewijd aan de plaats van gendergelijkheid in de verschillende programma’s van de Franstalige partijen in België: Élections 2024 : voter en féministe.

Picture of Tanita Leclercq

Tanita Leclercq

Projecten & Communicatie

Gerelateerde artikelen

(Un)Equal Pay Day

Gendergelijkheid dient bekomen te worden tegen 2030,aldus de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Gelijk loon

Meer lezen
Scroll naar boven